-

Suun terveydenhuolto

Suun terveydenhuollon tavoitteena on koko väestön suun terveyden ja toimintakyvyn edistäminen ja ylläpito, suusairauksien tutkimus, ehkäisy ja hoito sekä suun toimintakyvyn palauttaminen. Tarvittaessa asiakas ohjataan jatkotutkimuksiin ja hoitoon. Perusterveydenhuolto toimii yhteistyössä erikoissairaanhoidon ja muun terveydenhuollon kanssa.