-

Kuulutukset 

Kinnulan kunnan julkiset kuulutukset annetaan tiedoksi tällä sivulla. Mikäli asiakirja vaatii, annetaan se tiedoksi lisäksi kunnan virallisella ilmoitustaululla, joka sijaitsee Asiointipisteen yhteydessä Kinnuskeskuksessa osoitteessa keskustie 46.

KUULUTUS jätetaksojen hyväksymisestä 2023 vuodelle (nähtävillä 23.1.2023 saakka) >

KUULUTUS päätöksestä  ja Ympäristöterveysvalvonnan maksutaksasta >

KUULUTUS ympäristölautakunnan kokouksesta 8.12.2022 >

KUULUTUS Sydän-Suomen jätelautakunnan kokouksesta 13.12.2022  >

KUULUTUS ympäristölautakunnan pöytäkirja kokouksesta 25.10.2022 >

KUULUTUS ympäristölautakunnan kokouksesta 25.10.2022 >

KUULUTUS jätetaksan nähtäville asettamisesta 2023 (nähtävillä 22.11.2022 saakka) >

KUULUTUS Sydän-Suomen jätelautakunnan kokouksesta 11.10.2022 (nähtävillä 30.11.2022 asti) >

KUULUTUS jätehuoltomääräysten hyväksyminen >

KUULUTUS jätelautakunnan kokouksesta 30.8.2022 (nähtävillä 5.10.2022 asti) > 

KUULUTUS ympäristölautakunnan kokouksesta 28.6.2022 >
Kokouksen esityslista Viitasaaren kaupungin kotisivuilla >

KUULUTUS jätehuoltomääräysten luonnoksen nähtäville asettamisesta >

KUULUTUS taksan kuljetushintojen korotuksesta 1.5.2022 >

KUULUTUS Kettukangas-Hanhikankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavan vireilletulo >

KUULUTUS Kettukangas-Hanhikankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) >

Mielipide tulostettava lomake Kinnula >

Mielipide täytettävä lomake Kinnula >

KUULUTUS Ymp.ltk 17.5.2022 >

KUULUTUS maa-aineslupa >

Tiedoksi saapuneet kuulutukset:

Ei tiedoksi saapuneita kuulutuksia.

Linkki Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimen rakennusvalvonnan julkipanoihin:

Rakennusvalvonnan julkipanot >

Lisätietoja antaa

Piispanen, Maarit

Palveluneuvoja