-

Kuulutukset 

Kinnulan kunnan julkiset kuulutukset annetaan tiedoksi tällä sivulla. Mikäli asiakirja vaatii, annetaan se tiedoksi lisäksi kunnan virallisella ilmoitustaululla, joka sijaitsee Asiointipisteen yhteydessä Kinnuskeskuksessa osoitteessa keskustie 46.

KUULUTUS jätehuoltomääräysten hyväksyminen >

KUULUTUS jätelautakunnan kokouksesta 30.8.2022 (nähtävillä 5.10.2022 asti) > 

KUULUTUS ympäristölautakunnan kokouksesta 28.6.2022 >
Kokouksen esityslista Viitasaaren kaupungin kotisivuilla >

KUULUTUS jätehuoltomääräysten luonnoksen nähtäville asettamisesta >

KUULUTUS taksan kuljetushintojen korotuksesta 1.5.2022 >

KUULUTUS Kettukangas-Hanhikankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavan vireilletulo >

KUULUTUS Kettukangas-Hanhikankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) >

Mielipide tulostettava lomake Kinnula >

Mielipide täytettävä lomake Kinnula >

KUULUTUS Ymp.ltk 17.5.2022 >

KUULUTUS maa-aineslupa >

Tiedoksi saapuneet kuulutukset:

Ei tiedoksi saapuneita kuulutuksia.

Linkki Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimen rakennusvalvonnan julkipanoihin:

Rakennusvalvonnan julkipanot >

Lisätietoja:
Palveluneuvoja Maarit Piispanen, puh. 044 459 6204