-

Kinnulan kunnanhallitus 

Jäsenet

Henkilökohtaiset varajäsenet

Toikkanen Markku, pj Demarco Samuel
Pelkonen Esko, vpj Rauhala Jari-Heikki
Piispanen Virpi Nykvist-Pekkarinen Jaana
Kauppinen Pirkko Hakkarainen Meiju
Ruuska Markku Niinijärvi Lassi
Urpilainen Juha Hämäläinen Mikko
Pyykkö Heidi Andersson Eija

 

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto

Jäsenet:

Henkilökohtaiset varajäsenet:

Toikkanen Manu, pj Kinnunen Joonas
Kinnunen Ilari, vpj Rauhala Jari-Heikki
Leppänen Jonna Muhonen Maija
Nykvist-Pekkarinen Jaana Piispanen Sanna
Hämäläinen Mikko Tuikkanen Olavi

 

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaoston tehtävät

  1. vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä ja yhteen sovittamisesta siten että kunnan toiminnan laillisuus ja tuloksellisuus varmistetaan
  2. hyväksyy sisäisen tarkastuksen suunnitelman, johon perustuen arvioidaan riskienhallinta-, valvonta-, johtamis- ja hallintoprosessien tuloksellisuutta
  3. vastaa riskienhallinnan järjestämisestä siten, että kunnan toiminnan olennaiset riskit tunnistetaan ja kuvataan, riskin toteutumisen vaikutukset, toteutumisen todennäköisyys ja mahdollisuudet hallita riskiä arvioidaan
  4. valmistelee toimintakertomuksessa annettavat tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä