-

Lämpö ja vesi

Asemakaava-alueilla on kattava vesi- ja viemäriverkosto. Uusille kaava-alueille verkostoa rakennetaan ennen tonttien luovutusta.

Haja-asutusalueille on määritelty vesi- ja viemärilaitosten toiminta-alueet. Toiminta-alueella on hinnaston mukaiset hinnat voimassa.
Vedenhankinta: Kaikki verkostovesi on pohjavettä, joka on peräisin Kangaskylän ja Virpikankaan vedenottamoilta. Vedenottamolla on automaattinen varavoimakone sähkönsyöttöön.

Jäteveden puhdistus: Viemäriverkoston jätevedet sekä Lestijärven kunnan puolelta tulevat jätevedet puhdistetaan uudella jätevedenpuhdistamolla. Jätevedenpuhdistamolle otetaan myös vastaan kotitalouksien sako- ja umpikaivolietteitä.