Aamu- ja iltapäivätoiminta
-

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Kinnulan kunta järjestää apip -toimintaa omana toimintanaan sekä aamuisin että iltapäivisin tarpeen mukaan klo 7:00 – 16:30 välisenä aikana, koulupäivän molemmin puolin. Toiminnan järjestämisen ryhmäkokona on vähintään 5 lasta ilmoittautuneena koko toimikaudelle. Toimintaa ei tarjota koulun lomien aikana.

Toiminnan järjestämisessä noudatetaan opetushallituksen laatimia koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteita sekä kunnan omaa koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelmaa.

Kunnan järjestämässä aamu- ja iltapäivätoiminnassa käytössä ovat Nurmelan koulun esiopetuksen tilat mukaan lukien liikuntasali sekä koulun piha-alue.

Aamu- ja iltapäivätoimintaan hakemisesta tiedotetaan keväällä kunnan nettisivuilla, Facebookissa sekä Wilmassa.Toimintaan voi tarvittaessa tulla mukaan myös kesken toimintakauden edellyttäen, että vapaita paikkoja on tarjolla. Tällöin tulee olla erikseen yhteydessä sivistystoimen sihteeriin.

Aamupäivätoiminnassa tarjotaan lapsille aamupala ja iltapäivätoiminnassa välipala. Aamu- ja välipala sisältyy toiminnasta perittävään asiakasmaksuun.

Kinnulan aamu- ja iltapäivätoiminnan maksut ovat:

-100€/kk, mikäli lapsi osallistuu toimintaan keskimäärin 67h/kk
-80€/kk, mikäli toimintaan osallistutaan keskimäärin 45-66h/kk
-60€/kk, mikäli toimintaan osallistutaan keskimäärin 22-44h/kk
-5€/päivä, mikäli toimintaan osallistutaan max.21h/kk

Lisäksi on voimassa mitä perusopetuslaissa 628/1998 säädetään.

Lapsi on mahdollista irtisanoa toiminnasta maksamattomien laskujen vuoksi. Maksamattomat laskut ovat ulosottokelpoisia.

Maksu ei saa muodostua esteeksi esim. vähävaraisissa perheissä, joissa tarve lapsen apip -toimintapaikalle kuitenkin olemassa. Näissä tapauksissa tulee tehdä yhteistyötä perusturvatoimiston kanssa.

Aamu- ja iltapäivätoimintapaikka irtisanotaan kirjallisesti ja se astuu voimaan seuraavan kalenterikuukauden alusta.

 

 

 

Lisätietoja antaa

Linna, Päivi

Sivistystoimen sihteeri