-

Liittyminen kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon

Asemakaava-alueilla on kattava vesi- ja viemäriverkosto. Uusille kaava-alueille verkostoa rakennetaan ennen tonttien luovutusta.

Haja-asutusalueille on määritelty vesi- ja viemärilaitosten toiminta-alueet. Toiminta-alueella on hinnaston mukaiset hinnat voimassa.

 

Lisätietoja antaa

Paananen, Ilkka

Tekninen johtaja, Huom! Töissä ma-to