-

Talousveden riskiarvionti

Kinnulan kunnan vesilaitos on laatinut terveydensuojelulain mukaisen talousveden riskinarvioinnin. Riskinarviointi on tehty Maailman terveysjärjestön suositteleman Water Safety Plan -periaatteen mukaisesti. Terveydensuojeluviranomainen on hyväksynyt riskinarvioinnin 4.4.2022

Vesilaitoksen toimittamaa talousvettä valvotaan sosiaali- ja terveysministeriön talousvesiasetuksen 1352/2015 mukaisesti. Riskinarvioinnin perusteella vesilaitoksen valvontatutkimusohjelmaa päivitetään. Muutamien analyysien tutkimustiheyttä muutetaan nykyistä harvemmaksi. Riskinarvion perusteella tiivistetään edelleen yhteistyötä ja parannetaan tiedonkulkua tärkeimpien yhteistyökumppaneiden kanssa sekä lisätään yleistä tiedottamista veden turvallisen käyttämisen varmistamiseksi.