Kansalaisopisto
-

Tervetuloa opiskelijaksi Suomenselän kansalaisopistoon

Suomenselän kansalaisopisto on vapaan sivistystyön oppilaitos, jonka tehtävänä on järjestää Kinnulan ja Lestijärven kuntalaisille ja muille kiinnostuneille mahdollisuuksia oppimiseen, terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämiseen, yhdessäoloon ja muuhun omaehtoiseen oppimiseen.

Kansalaisopiston tehtävänä on edistää Kinnulan ja Lestijärven asukkaiden hyvinvointia ja tarjota heille mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen, aktiiviseen elämään, itsensä kehittämiseen sekä toimintakykynsä ylläpitoon. 

Ajankohtaista

Syyslukukauden kurssisuunnittelu on käynnissä. Jos haluat toivoa sinua kiinnostavia kursseja, niin toiveita tulevista kursseista otetaan vastaan ensisijaisesti sähköpostiin: kopisto@kinnula.fi tai p. 044 4596261 

Lukuvuosi 2023–2024

Lukuvuoden 2023–2024 kurssitarjonta julkastaan viikolla 36-37.

Tämän hetkinen Kurssitarjonta

Ilmoittautuminen

Huom! Ennakkoilmoittautuminen koskee kaikkia kursseja. Kurssit eivät käynnisty, mikäli riittävää määrää ennakkoilmoittautuneita ei tule kurssille viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.

Ilmoittautumisen voi tehdä seuraavilla tavoilla.

  • Ensisijaisesti internetissä  https://www.opistopalvelut.fi/suomenselka/   
  • Soittamalla opiston toimistolle p. 044 4596 261
  • Joissain tapauksissa voit ilmoittautua myös ko. kurssin opettajalle (opettajan puhelinnumero on tällöin merkitty kurssin yhteyteen)
  • Netti-ilmoittautuminen musiikin yksilöopetuksiin ei ole mahdollista henkilökohtaisten soittoaikojen vuoksi.

Kurssikohtaisten maksujen laskutus

Kurssimaksut kattavat sekä syys- että kevätlukukauden 2023–2024 ja ne laskutetaan loka-marraskuussa. Mikäli haluat maksaa syys- ja kevätlukukauden erikseen, ota yhteyttä kansalaisopiston toimistonhoitajaan lokakuun 5. päivään mennessä.

Huomioithan, että Kinnulan kunnalla on käytössään 2,5 euron paperilaskulisä, joten aivan pieniä kurssimaksuja ei ole taloudellista jakaa kahteen erään. Kursseille ei ole ikärajaa ellei kurssin kohdalla erikseen mainintaa.

Tyky-kuntosetelit, Smartum-setelit sekä Epassi käyvät opiston kursseille maksuvälineinä. Mikäli käytät edellä mainittuja hyvinvointietuja kurssien maksuun, ilmoita siitä ennen kurssin alkua toimistonhoitajalle p. 044 4596 261, näin vältämme turhan laskutuksen. 

Perhekortti

Suomenselän kansalaisopistolla on käytössä perhekortti. Perhekortti on 160€/lukuvuosi. Kortti kattaa vanhempien ja perheen alle 18-vuotiaitten lasten kurssimaksut muutamia erityishinnoiteltuja kursseja lukuun ottamatta.

Mikäli asiakas haluaa kurssikohtaisen laskutuksen sijasta ottaa käyttöön perhekortin, opistolle ilmoitetaan perheenjäsenten tiedot, puh.044 459 6261 tai kopisto@kinnula.fi.

Ilmoitus perhekortin lunastamisesta syksyn 2023 osalta on tehtävä viimeistään lokakuun 5. päivään mennessä.

Ohjeistus perhekortin käyttöön annetaan opinto-oppaassa. Ilmoittautuminen tapahtuu erikseen jokaiselle kurssille, jolle asiakas haluaa osallistua – opisto laskuttaa vain perhekortin hinnan joko yhdessä 160 € tai kahdessa erässä (syksy 80€ ja kevät 80€), kurssikohtaisia maksuja ei perhekortin valinneilta laskuteta.

 

Taiteen perusopetus

Taiteen perusopetus Suomenselän kansalaisopistossa

Kansalaisopisto järjestää taiteen perusopetusta yleisen oppimäärän opetusta käsityössä (lapsille ja nuorille käsityö). Käsityön taiteen perusopetusta yleisen oppimäärän mukaan järjestetään myös Lestijärven kunnassa.

Taiteen perusopetus on ensisijaisesti lapsille ja nuorille tarkoitettua tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää eri taiteenalojen opetusta. Tavoitteena on tarjota oppilaille mahdollisuuksia opiskella taidetta pitkäjänteisesti, päämäärätietoisesti ja omien kiinnostuksen kohteiden suuntaisesti. Opetuksella edistetään taidesuhteen kehittymistä ja elinikäistä taiteen harrastamista. Opetus kehittää taiteenalalle ominaista osaamista ja antaa valmiuksia hakeutua asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen.

Taiteen perusopetuksen tehtävänä on rakentaa kestävää tulevaisuutta taiteen keinoin. Opetus perustuu moniarvoiselle ja uudistuvalle kulttuuriperinnölle. Taiteenalan opetuksessa vahvistetaan oppilaan omaehtoisen ilmaisun, tulkinnan ja arvottamisen taitoja. Opinnot tukevat oppilaiden luovan ajattelun ja osallisuuden kehittymistä. Taiteen perusopetus vahvistaa oppilaiden identiteettien rakentumista ja kulttuurisen lukutaidon kehittymistä.

Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelma

 

Kansalaisopiston Facebook

Linkki kansalaisopiston facebook-sivulle

 

Hankkeet

Työttömien digivalmiudet 

Lisätietoja antaa

Aihio, Niko

Suomenselän kansalaisopisto, rehtori

Lisätietoja antaa

Urpilainen, Tarja

Toimistonhoitaja