-

Etsivä nuorisotyö

Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa häntä sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan, itsenäistymistään, osallisuuttaan yhteiskuntaan ja muuta elämänhallintaansa sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille. Etsivä nuorisotyöntekijä työskentelee ensisijaisesti nuoren itsensä antamien tietojen ja oman tuen tarpeen arvion mukaisesti, moniammatillisessa verkostossa. Palvelu on nuorelle vapaaehtoista ja maksutonta. Etsivä nuorisotyöhön voi ottaa yhteyttä nuori itse, vanhemmat, ystävät, lähipiiri, yhteistahot tai kuka tahansa, kenellä on herännyt huoli nuoresta. Nuoren kanssa työskentely on keskustelua, ohjausta, rinnalla kulkemista, käytännön asioiden hoitamista yhdessä nuoren kanssa ja nuoren tutustuttamista eri palveluihin.

Palvelukanavat