Energiailta kotitalouksille 4.10. klo 18-21
-

Tietoa tapahtumasta


Ajankohta: -

Tapahtumapaikka:

-

Energiailta kotitalouksille 4.10. klo 18-21

Tervetuloa ti 4.10. klo 18-21 keskuskoulun valtuustosaliin kuulemaan energiatehokkuusinfo-webinaaria.

Asiantuntijana toimii Jouni Järvinen, Benet Oy, ja lisäksi Tekninen toimi antaa neuvontaa ja vastaa kysymyksiin.

Tilaisuus on maksuton.

Tapahtumaa voi seurata myös teamsin välityksellä. Linkki:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzMwNDNhMjgtNjc1NC00NzIwLWJmMDctYzk2MjUwNzRlNzQ5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2211de0365-f394-48f3-82b6-a844d01c59cf%22%2c%22Oid%22%3a%22157066bb-0783-490a-948e-b83af6bbf51b%22%7d


Kutsu kaveri mukaan!