-

ASIAKASMAKSUT JA LASKUTUS

Asiakkailta ja potilailta perittävät maksut määräytyvät asiakasmaksulain ja –asetuksen mukaisesti.

Tämän asiakas- ja potilasmaksun määräysten lisäksi noudatetaan seuraavia rajauksia:

Maksukatto on 692 €.

Asiakas- ja potilasmaksu peritään useita vuorokausia kestävillä hoitojaksoilla kaikista hoitopäivistä, mukaan lukien saapumispäivä ja lähtöpäivä. Lähtöpäivältä ei peritä maksua, jos hoito samana päivänä jatkuu toisessa laitoksessa.

Asumispalveluissa yksilökohtaiset vuokrat ovat osin riippuvaisia yksityisen kiinteistönomistajan vuokran määräytymisperusteista. Mikäli yksikkökohtaisissa vuokrissa tapahtuu muutoksia toimintavuoden kuluessa, tehdään asiakaskohtaisiin vuokriin muutokset sen mukaisesti.

Maksukatto

Maksukaton ylittämisen jälkeen kortti vaihdetaan vapaakorttiin. Alkuperäiset kuitit suoritetuista hoitomaksuista on hyvä säilyttää, sillä vapaakortin saamiseksi on pyydettäessä esitettävä myös alkuperäiset kuitit suoritetuista hoitomaksuista.

Maksukatossa otetaan huomioon seuraavat maksut:

terveyskeskusmaksut

poliklinikkamaksu

päiväkirurgisen hoidon maksu

sarjahoitomaksu

yksilökohtaisen fysioterapian maksu

yö- ja päivähoidon maksu

kuntoutus

kotisairaalamaksu

lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopäivämaksu

lyhytaikaishoito (intervallihoito) tehostetun palveluasumisen yksikössä

psykiatrian päiväsairaalamaksu

Kun asiakas esittää tämän vapaakortin terveydenhuollon toimipisteessä, ei korttiin merkityltä henkilöltä peritä maksua terveyskeskuksen lääkärissäkäynnistä, poliklinikkakäynnistä, sarjahoidosta, yksilökohtaisesta fysioterapiasta, yö- ja päivähoidosta eikä kuntoutushoidosta. Lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään 22,80 euroa hoitopäivältä.

Jokaiselle korttiin merkitylle alle 18-vuotiaalle annetaan oma rinnakkaiskortti.