-

Etsivä nuorisotyö

 

Mitä?

Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä. Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa häntä sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan, itsenäistymistään, osallisuuttaan yhteiskuntaan ja muuta elämänhallintaansa sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille. Etsivä nuorisotyöntekijä työskentelee ensisijaisesti nuoren itsensä antamien tietojen ja oman tuen tarpeen arvion mukaisesti, moniammatillisessa verkostossa. Etsivää nuorisotyötä rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Kenelle?

Etsivä nuorisotyö tukee 15-29-vuotiaita kinnulalaisia ja kivijärveläisiä nuoria löytämään tarvitsemansa palvelut, polun työelämään tai opiskeluihin tai muuhun mielekkääseen toimintaan ja arjen hallintaan.

Missä?

Etsivän nuorisotyön toimisto sijaitsee Kinnulan keskuskoululla lukion päädyssä, neuvolan ja kuraattorin kanssa samassa siivessä. Osoite on keskustie 27.

Miten työskennellään?

Nuoren kanssa työskentely on keskustelua, ohjausta, rinnalla kulkemista, käytännön asioiden hoitamista yhdessä nuoren kanssa ja nuoren tutustuttamista eri palveluihin.

Kuka voi ottaa yhteyttä?

Etsivään nuorisotyöntekijään voi ottaa yhteyttä nuori itse tai ohjautua asiakkaaksi yhteistyötahojen kautta. Myös huoltaja, ystävät tai lähipiiri voivat olla yhteydessä etsivään nuorisotyöntekijään, mikäli heillä herää huoli nuoren elämäntilanteesta.

Toimipaikka

Kinnula ja Kivijärvi

Lisätietoja:

FB: Etsivä Kinnula-Kivijärvi
IG: etsiva_kinnulakivijarvi

Lisätietoja antaa

Laitala, Merja

Etsivä nuorisotyöntekijä