-

POTILASASIAMIES

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista määrää, että jokaisella terveydenhuollon toimintayksiköllä on nimettynä potilasasiamies.

neuvoa lain soveltamiseen liittyvissä kysymyksissä

avustaa potilasta muistutuksen ja potilasvahinkoilmoituksen tekemisessä

tiedottaa potilaan oikeuksista, jotka koskevat hoitoa, tiedonsaantia, kohtelua ja tietosuojaa

toimia potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi

Hoitoon tai kohteluun liittyvissä ongelmissa tai epäselvyyksissä on ensisijassa syytä keskustella hoitoyksikön henkilökunnan tai heidän esimiestensä kanssa. Potilasasiamies avustaa tarvittaessa ristiriitatilanteiden ratkaisemisessa ja neuvoo valitusmenettelyssä. Asiamiehen puoleen voi kääntyä myös silloin, kun potilaalla on epäily hoitovahingosta. Potilasasiamiehen palvelut ovat maksuttomia.

Potilasasiamies, sosiaalijohtaja Jenni Laiho p. 044 459 6321

sähköpostiosoite: jenni.laiho@kinnula.fi