-

APUVÄLINEPALVELUT

Apuväline on laite tai väline, jolla voidaan edistää toimintakykyä silloin kun suoriutuminen arjessa on sairauden, vamman tai ikääntymisen takia heikentynyt. Asiakkaan tai sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijän havaitessa apuvälineen tarpeen asia kannattaa laittaa välittömästi vireille. Apuvälinepalvelu ja – välineet ovat asiakkaille maksuttomia. Apuvälineet lainataan aina määräajaksi ja ne on palautettava tarpeen päätyttyä. Apuvälinearvio ja lainauspäätös tehdään aina yksilöllisesti ja henkilökohtaisista, omaksi annettavista apuvälineistä tehdään maksusitoumus.

Mikäli apuvälinehankinta edellyttää laajaa yksilöllistä toimintakyvyn arviointia, se tehdään pääsääntöisesti asiakaan kotona tai asiakkaan tarpeenmukaisessa toimintaympäristössä, tällaisia ovat esim. pyörätuoli, lasten apuvälineet.

Yksilöllisiin arviointeihin perusturvia lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutuspäätöksiä ohjaavat yhteiset valtakunnalliset ja maakunnalliset perusteet.

Yhteystiedot, sosiaaliohjaaja Hellevi Pekkarinen, p. 0444596308