YVA-KUULUTUS Kettukangas-Hanhikankaan tuulivoimahanke ja sähkönsiirto (Kinnula, Pihtipudas, Perho, Halsua, Lestijärvi)
-

Julkaistu

YVA-KUULUTUS Kettukangas-Hanhikankaan tuulivoimahanke ja sähkönsiirto (Kinnula, Pihtipudas, Perho, Halsua, Lestijärvi)

YVA-KUULUTUS

Kettukangas-Hanhikankaan tuulivoimahanke ja sähkönsiirto (Kinnula, Pihtipudas, Perho, Halsua, Lestijärvi)

Hankkeen kuvaus

OX2 Finland Oy suunnittelee tuulivoimala-alueen rakentamista Keski-Suomeen Pihtiputaan ja Kinnulan kuntien rajalle. Hankealue sijaitsee lähimmillään noin 10 km Pihtiputaan keskustasta länteen-luoteeseen ja noin 5 km Kinnulan keskustasta itään. Sähkönsiirto vaihtoehdosta riippuen voi sijoittua Kinnulan, Perhon, Halsuan ja/tai Lestijärven kuntien alueille. Tuulivoimaosayleiskaava-alueen alustava pinta-ala on noin 164 km2 . Tuulivoimalat on suunniteltu toteutettavan 8–12 MW tehoisina ja kokonaiskorkeudeltaan maksimissaan 300 metriä.

Hankkeen vaihtoehdot

YVA-menettelyssä tarkastellaan seuraavia vaihtoehtoja:

Tuulivoimalat

Vaihtoehto VE0: Hanketta ei toteuteta.

Vaihtoehto VE1: Alueelle toteutetaan enintään 76 tuulivoimalaa.

Vaihtoehto VE2: Alueelle toteutetaan enintään 41 tuulivoimalaa.

Sähkönsiirto

Tuulivoimala-alueen liittämisessä sähköverkkoon tarkastellaan kahta 400 kV:n ilmajohtovaihtoehtoa (SVE1 ja SVE2). SVE1 vaihtoehdossa voimalinja menee Kinnulan Jääjoen liityntäpisteeseen ja SVE2 Halsuan Kanniston sähköasemalle. Kummallakin päävaihtoehdolla on 3-4 alavaihtoehtoa. Suunnitelmat tarkentuvat hankkeen jatkosuunnittelun yhteydessä.

YVA-ohjelman jälkeen hankkeeseen tulleet muutokset

Molemmissa voimalavaihtoehdoissa on voimaloiden sijoitteluun ja määrään tullut muutoksia. Vaihtoehdon 1 (VE1) voimalamäärä on pienentynyt kahdella ja vaihtoehdon 2 (VE2) voimalamäärä on pienentynyt 23 voimalalla. Myös sähkönsiirrossa on muutoksia. Vaihtoehto SVE3 on jäänyt pois ja tarkastelussa on mukana kaksi vaihtoehtoa alavaihtoehtoineen. Reittien pituudet ovat hieman muuttuneet ja liityntäpisteiden sijainnit tarkentuneet.

Natura-arvioinnit

Luonnonsuojelulain (9/2023) 35 §:n mukainen Natura-arviointi on laadittu Louhuvuori (FI0900136, SAC), Seläntauksen suot (FI0900057, SAC/SPA), Multarinmeri-Harjuntakanen-Riitasuo (FI0900065, SAC/SPA), Lehtosenjärvi (FI1001008, SAC) ja Linjalamminkangas (FI1001002, SAC) Natura-alueille.

YVA-selostusta koskevan kuulemisen yhteydessä suojelualueen haltijoille varataan mahdollisuus esittää lausuntonsa tehdyistä Natura-arvioinneista luonnonsuojelulain 35 §:n 2 mom. mukaisesti. Lausuntopyyntö annetaan suojelualueen haltijoille tiedoksi yleistiedoksiantona.

Kuulutus, arviointiselostus ja Natura-arvioinnit nähtävillä

Keski-Suomen ELY-keskus on antanut kuulutuksen ja arviointiselostuksen sekä Natura-arviointien kuulemista koskevan yleistiedoksiannon tiedoksi julkisella kuulutuksella 20.5.2024.

Kuulutus ja arviointiselostus sekä Natura-arvioinnit (julkiset) ovat nähtävillä 20.5.2024 — 19.7.2024 KeskiSuomen ELY-keskuksen verkkosivulla www.ely-keskus.fi/kuulutukset/keski-suomi sekä hankkeen ympäristöhallinnon verkkosivulla www.ymparisto.fi/KettukangasHanhikangastuulivoimahankeYVA.

Lisäksi painettuun kappaleeseen voi tutustua seuraavissa paikoissa aukiolojen mukaan: Pihtiputaan kunta, kunnanvirasto: Keskustie 9, Pihtipudas Kinnulan kunta, kunnanvirasto: Keskustie 47, Kinnula Perhon kunta, kunnanvirasto: Keskustie 2, Perho Halsuan kunta, kunnanvirasto: Kauppisentie 5, Halsua Lestijärven kunta, kunnanvirasto: Lestintie 39, Lestijärvi Keski-Suomen ELY-keskuksen asiakaspalvelupiste, Cygnaeuksenkatu 1, Jyväskylä

Yleisötilaisuus

Hankkeen yleisötilaisuus pidetään Kinnulassa keskiviikkona 12.6.2024 klo 17—19 Kinnulan kunnan valtuustosalissa (Keskustie 27, Kinnula) ja Pihtiputaalla torstaina 13.6.2024 klo 17–19 Pihtiputaan kunnan valtuustosalissa (Keskustie 9, Pihtipudas). Tilaisuuteen voi osallistua etänä. Osallistumislinkit löytyvät hankkeen ympäristöhallinnon verkkosivulta www.ymparisto.fi/KettukangasHanhikangastuulivoimahankeYVA.

Lausunnot ja mielipiteet

Lausunnot ja mielipiteet tulee toimittaa viimeistään 19.7.2024 Keski-Suomen ELY-keskukselle osoitteeseen kirjaamo.keski-suomi@ely-keskus.fi tai ELY-keskusten sähköisen asiointipalvelun kautta: Asiointi ja yhteystiedot - ely - ELY-keskus (kohta Muu asiointi). Postitse lausunnot ja mielipiteet voi toimittaa osoitteella KeskiSuomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 250, 40101 Jyväskylä (viitteenä KESELY/488/2021).

Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä

Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista on nähtävillä kahden kuukauden kuluttua lausunnon antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä ympäristöhallinnon verkkosivulla www.ymparisto.fi/KettukangasHanhikangastuulivoimahankeYVA. Lisäksi perusteltu päätelmä annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella verkkosivulla www.elykeskus.fi/kuulutukset/keski-suomi.

Lisätietoja

Hankkeesta vastaavan edustaja Maija Sohlman, OX2 Finland Oy, maija.sohlman(at)ox2.com, p. 050 3081049, YVA-menettelystä Keski-Suomen ELY-keskus, Arja Koistinen, arja.koistinen(at)elykeskus.fi, p. 0295 024 760.

Jyväskylä 20.5.2024

KESKI-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualu


Piditkö uutisesta? Jaa se kaverille!