-

Julkaistu

Vuoden 2024 EU -vaali

KUULUTUS

Vuoden 2024 EU-vaali toimitetaan Kinnulan kunnassa seuraavasti:

ENNAKKOÄÄNESTYS EU-vaalin ennakkoäänestys toimitetaan 29.5. – 4.6.2024 Kansalaisopiston opintotila ”MeijänTilassa” (Keskustie 46).

Ennakkoäänestys tapahtuu arkisin (ma – pe) klo 10 – 18, lauantaina ja sunnuntaina klo 10 – 14. Laitoksissa tapahtuvista äänestyksistä ilmoitetaan niissä kussakin erikseen.

KOTIÄÄNESTYS

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestyseikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestykseen oikeutetun henkilön omaishoitaja voi äänestää kotiäänestyksessä samaan aikaan kuin omaishoidettava.

Omaishoitaja on:

a) tehnyt kunnan kanssa omaishoitajasopimuksen;

b) asuu samassa taloudessa kuin hoidettavansa; ja

c) on äänioikeutettu samassa kunnassa kuin omaishoidettava.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse (osoite Leenantie 2, 43900 Kinnula tai puh. 044-4596 203 tai 044 – 4596 260) viimeistään tiistaina 28.5. ennen kello 16.00. Ilmoituksen voi myös tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Kotiäänestys toimitetaan ennakkoäänestysaikana erikseen ilmoitettavana ajankohtana.

VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYS sunnuntaina 9.6.2024 klo 9.00 – 20.00.

Äänestysalue 001 (Kinnula)

Äänestyspaikka: Koulukeskus, Keskuskoulun oppilasaula, Keskustie 27

HENKILÖLLISYYDEN TOTEAMINEN Äänestäjän on esitettävä henkilöllisyystodistus tai muu valokuvalla varustettu henkilöllisyyden osoittava asiakirja. Väestörekisterikeskuksen lähettämän ilmoituskortin mukaan ottaminen ja luovuttaminen vaalitoimitsijalle nopeuttaa ennakkoäänestystä.

Kinnulassa 16.5.2024 Kinnulan kunnan keskusvaalilautakunta


Piditkö uutisesta? Jaa se kaverille!