Sosiaali- ja terveyspalvelujen palveluverkkoehdotus keskisuomalaisten kommentoitavana 22.2.–23.3.2024
-

Julkaistu

Sosiaali- ja terveyspalvelujen palveluverkkoehdotus keskisuomalaisten kommentoitavana 22.2.–23.3.2024

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTIALUEEN UUTINEN 22.2.2024

Ota kantaa, miten sosiaali- ja terveyspalveluja tullaan tarjoamaan tulevaisuudessa Keski-Suomessa.Palveluverkon lausuntovaiheen kommentit toimivat päätöksenteon tukena .

Keski-Suomen hyvinvointialueella on valmisteltu sosiaali- ja terveyspalveluiden palveluverkon lausuntovaiheen materiaali, joka kattaa monikanavaisen palveluverkon osalta niin fyysiset ns. kivijalka palvelupisteet, kuin liikkuvat ja kotiin vietävät palvelut sekä sähköisen palvelun. Lausuntomateriaaliin ja erilaisiin palveluverkon vaihtoehtoisiin malleihin on mahdollisuus ottaa kantaa 22.2.–23.3. välisenä aikana, jonka jälkeen aluehallitus tekee lopullisen ehdotuksen aluevaltuustolle.

Ehdotuksessa vahvistettaisiin kaikissa kunnissa ikääntyneitä ja perheitä kohtaavia matalan kynnyksen palveluita. Ympärivuorokautisen asumisen palveluita tarjotaan vanhuksille ensisijaisesti omasta kunnasta. Sosiaali- ja terveysasemien määrää vähennettäisiin pitkälti palveluiden ylläpitämisen ja jatkuvuuden turvaamisen vuoksi, osa syynä on myös merkittävät vaikeudet saada rekrytoitua henkilöstöä alueella eritoimipisteisiin. Alueellisia sairaalaosastojen määrää hieman vähennettäisiin ja niiden työnjakoa uudistettaisiin. Niiden paikkamäärää ei lähtökohtaisesti vähennetä ja ne erikoistuvat tiettyjen osaamisten mukaan. Liikkuvien ja sähköisten palveluiden tarjontaa laajennetaan.

Ehdotuksen tarkoitus on vahvistaa voimavaroja ennaltaehkäisevän ja varhaisen tuen palveluissa ja monipuolistaa palvelutarjontaa sekä turvata palveluiden tuottaminen ja niiden jatkuvuus.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen kommentoitava lausuntomateriaali on julkaistu hyvinvointialueen verkkosivuilla osoitteessa www.hyvaks.fi/palveluverkko/osallistu. Materiaali on laaja, joten verkkosivuilla tarjotaan mahdollisuus tutustua aineistoon myös osissa.

Verkkosivuilla julkaistulla materiaalissa kuvataan lisäksi palveluverkkotyön taustoja ja palveluverkkoehdotuksen vaikutusten ennakkoarviointi sekä, mitä palveluverkkojen uudistaminen tarkoittaa lasten, nuorten ja perheiden palveluiden, koti- ja asumispalveluiden, laaja-alaisen sosiaali- ja terveyskeskuksen sekä sairaalapalveluiden näkökulmasta.

Ota kantaa, miten sosiaali- ja terveyspalveluja tullaan tarjoamaan tulevaisuudessa Keski-Suomessa

Lausuntomateriaali on jaoteltu niin sanotun palveluverkkomääritelmän mukaisiin palveluihin, jotka muodostavat sosiaali- ja terveyspalvelujen perusrungon, sekä muihin palveluihin. Palveluverkkomääritelmän mukaisista palveluista eli sosiaali- ja terveysasemien palveluista, alueellisesta osastotoiminnasta, ikääntyneiden ympärivuorokautista asumisesta, perhekeskuksista sekä ikääntyneiden päivätoiminnasta on kuvattu nykytila ja kaksi eri vaihtoehtoa. Muista palveluista on kuvattu nykytila sekä palvelujen kehittämisen tavoitetila ja sijoittumisen periaatteet.

Palveluverkko määritelmän mukaisista palveluista pyydetään arvioimaan nykytilaa ja vaihtoehtoja 1 ja 2. Muista palveluista pyydetään arvioimaan nykytilaa sekä kehittämisen tavoitteita ja sijoittumisen periaatteita.

Arviointia voi tehdä eri näkökulmista: miten eri vaihtoehdot tulisivat vaikuttamaan keskisuomalaisiin, hyvinvointialueen ja kuntien elinvoimaan, talouteen, hyvinvointialueen henkilöstöön, ympäristöön ja seutuihin.

Palveluverkkosuunnitelmia esitellään, ja niitä pääsee kommentoimaan eri foorumeissa. Kaikilla keskisuomalaisilla on mahdollisuus osallistua palveluverkon kommentointiin osoitteessa www.otakantaa.fi. Kyseisellä sivustolla voi myös keskustella aiheesta. Hyvinvointialueen sosiaali- ja terveysasemilta löytyy myös tulostettu lausuntomateriaali sekä paperisia lomakkeita kommentointia varten 26.2.–15.3.

Lisäksi keskisuomalaiset voivat osallistua kommentointiin ympäri Keski-Suomea järjestettävissä asukastilaisuuksissa, joista osaan on mahdollista osallistua myös etäyhteyksin. Asukastilaisuuksia järjestetään seuraavasti:

Toivakka, 22.2. kello 18.00–20.00, Toivakan kirjaston kirjastosali, Iltaruskontie 4, 41660 Toivakka. Tilaisuutta voi seurata myös etänä, osallistumislinkki julkaistaan tapahtumasivulla.

Saarijärvi, 29.2. kello 17.00–19.00, Kaupungintalon Saarijärvi-Sali, Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi

Konnevesi, 4.3. kello 17–19.00, Konneveden kunnantalon Konnevesi-sali, Kauppatie 25, 44300 Konnevesi

Jämsä 7.3. kello 16.00–18.30, Jämsänjoen yhtenäiskoulun Paunun ruokasali, Paununkatu 1, 42100 Jämsä

Keuruu, 11.3. kello 17.00–19.00, Keuruun Lehtiniemen sali, Seiponniementie 7, 42700, Keuruu. Tilaisuutta voi seurata myös etänä, osallistumislinkki julkaistaan tapahtumasivulla.

Jyväskylä, 19.3. kello 17.00–19.00, Keski-Suomen hyvinvointialueen valtuustosali, Viitaniemi, Viitaniementie 1 C, 40720 Jyväskylä. Tilaisuutta voi seurata myös etänä, osallistumislinkki tapahtumasivulla.

Pihtipudas, 21.3. kello 18.00–20.00, Putaanvirran koulun ruokala, Koulutie 4, 44800 Pihtipudas

 

Erityisryhmille, kuten maahanmuuttajille ja romaneille järjestetään kohdennettuja keinoja palveluverkkosuunnitelmien kommentointiin mm. järjestöjen kanssa yhteistyössä. Kommentointi on mahdollistettu myös mm. ikääntyneiden päivätoiminnan ja asumispalveluiden asiakkaille sekä lastensuojelun jälkihuoltoon. Lisäksi muutamissa työttömien ja asunnottomien kohtaamispaikoissa, kuten Palvelukeskus Hanskassa on mahdollisuus kommentointiin.

Palveluverkkotyön kommentointiin osallistuu myös satunnaisotannalla valituista 10000 keskisuomalaisesta muodostettu 30 henkilön asukaspaneeli, joka kommentoi palveluverkkoa kolmessa eri asukaspaneelin keskustelutilaisuudessa maaliskuun alussa. Asukaspaneeli tuottaa työskentelynsä tuotoksena palveluverkkotyötä koskevan asukaslähtöisen julkilausuman, joka toimitetaan hyvinvointialueen päättäjille päätöksenteon tueksi.

Keski-Suomen kuntajohdolle järjestetään yhteinen palveluverkkoa käsittelevä työpaja, missä käydään yhteisesti läpi palveluverkkotyön lausuntomateriaalia. Palveluverkkotyö on aiheena myös loppukevään aikana pidettävässä Keski-Suomen kuntakokouksessa.

Kunnilla, järjestöillä, seurakunnilla, palveluntuottajilla ja yrityksillä sekä muilla sidosryhmillä on mahdollisuus kommentoida palveluverkkoesitystä lausuntopalvelu.fi -verkkosivun kautta. Palveluverkko tulee olemaan aiheena myös 13.3. järjestettävässä järjestöfoorumissa sekä 6.3. järjestettävässä yrittäjäfoorumissa. Keski-Suomen liiton, julkisen liikenteen ja taksitoimijoiden kanssa on omat tilaisuutensa.

Hyvinvointialueen vammaisneuvosto, nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto sekä järjestöjen ja seurakuntien ja palveluntuottajien vaikuttamistoimielimet tulevat käsittelemään aihetta, ja heitä pyydetään osallistamaan käsittelyyn myös kuntien vastaavat vaikuttamistoimielimet.

Palveluverkon lausuntomateriaali käydään hyvinvointialueen henkilöstön osalta keskustellen läpi työtiimeissä. Lisäksi henkilöstölle järjestetään aiheesta työpajoja eri puolella Keski-Suomea.

Palveluverkon lausuntovaiheen kommentit toimivat päätöksenteon tukena

Palveluverkon lausuntovaiheen kommentit kootaan yhteen ja ne toimivat päätöksenteon tukena. Aluevaltuusto päättää Keski-Suomen hyvinvointialueen tulevasta sosiaali- ja terveyspalveluiden palveluverkosta aluehallituksen esityksestä tämänhetkisen aikataulun mukaan toukokuussa 2024. Keski-Suomen sosiaali- ja terveyspalveluiden palveluverkkoja rakennetaan päätöksen mukaisesti vaiheittain 2030 mennessä.

Lisätietoja palveluverkosta: www.hyvaks.fi/palveluverkko

Lisätietoja

Jan Tollet, hyvinvointialuejohtaja, p. 050 400 0073, jan.tollet(at)hyvaks.fi

Kati Kallimo, toimialajohtaja, sosiaali- ja terveyspalvelut, p. 050 442 2302, kati.kallimo(at)hyvaks.fi


Piditkö uutisesta? Jaa se kaverille!