Pohjoisen Keski-Suomen ilmastosuunnitelma -hanke käynnistyi
-

Julkaistu

Pohjoisen Keski-Suomen ilmastosuunnitelma -hanke käynnistyi

Pohjoisen Keski-Suomen ilmastosuunnitelma –hanke käynnistyi - Kahdeksan kunnan yhteisessä hankkeessa huomioidaan kuntien erityispiirteet

 Pohjoisen Keski-Suomen ilmastosuunnitelma -hanke on polkaistu käyntiin, kun projektipäällikkö Jenni Lemettinen aloitti työnsä 11.9.2023. Hankkeen keskeisin tavoite on laatia mukana olevalle kahdeksalle kunnalle yhteinen ilmastosuunnitelma, joka sisältää kuntakohtaiset tavoitteet päästöjen vähentämiseksi, toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi ja mittaroidun seurannan kehittämisen, jotta tavoitteiden toteutumista voidaan seurata jatkossa. Mukana olevat kunnat ovat Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Pihtipudas, Saarijärvi ja Viitasaari. Hankkeelle on myönnetty 100 prosenttinen tuki Ympäristöministeriöstä. 

”Yhteishanke antaa kunnille monia etuja yksittäisiin hankkeisiin nähden ja kuntien yhteistyö myös ilmastotyössä syvenee. Tarkoituksena on kehittää yksi valmistelutapa ilmastosuunnitelmalle, jota voidaan sitten käyttää kunkin kunnan erityispiirteet huomioiden. Hankkeeseen palkataan lisäkseni kaksi ilmastokoordinaattoria, joille jaetaan omat vastuukunnat ja he jalkautuvat kuntiin työstämään ilmastosuunnitelmaa yhdessä sidosryhmien kanssa”, taustoittaa hankkeen projektipäällikkö Jenni Lemettinen. 

Ilmastokoordinaattorit rekrytoidaan loppuvuoden aikana. Hankkeessa voidaan ostaa myös ulkopuolisia asiantuntijapalveluita esimerkiksi päästölaskentaan, jonka avulla jokaisen kunnan lähtötilanne ja vaikuttavimmat toimenpiteet päästöjen vähentämiseksi saadaan tunnistettua.  

”Olen työskennellyt aiemmin Jyväskylän kaupungilla ympäristöasiantuntijana ja työtehtäviini kuului kaupungin ilmastosuunnitelman päivittäminen ja seurannan kehittäminen. Hankemaailmakin on jo käynyt tutuksi sekä projektipäällikkönä että yrittäjänä. Pohjoinen Keski-Suomi ei ole alueenakaan ihan vieras, koska toimin maaseutuyrittäjänä Keiteleellä yhdeksän vuoden ajan”, kertoo Jenni Lemettinen.  

Kuntien asettamien ilmastotavoitteiden tulee olla linjassa kansallisiin ilmastotavoitteisiin nähden. Ilmastosuunnitelmassa tarkastellaan jokaisen kunnan alueella syntyviä päästöjä, ja merkittävimpiä sidosryhmiä ilmastotyölle ovat kuntapäättäjät mukaan lukien erilaiset neuvostot ja toimikunnat, kuntaorganisaation toimialat, kuntalaiset, hyvinvointialueen toimijat, yrittäjät, koulut, seurakunnat sekä yhdistykset ja järjestöt. 

”Ilmastosuunnitelmalla tähdätään siihen, että kaikissa kunnissa olisi mahdollisimman hyvät tiedot vaikuttavan ilmastotyön toteuttamiseen. Perimmäinen tarkoitus on kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen ja ilmastonmuutoksen hillintä”, tiivistää Jenni Lemettinen. 

Hankkeen hallinnoijana toimii Viitasaaren kaupunki. Hankeaika on 1.9.2023–31.5.2025, ja hankkeen budjetti on 360 000 euroa, kun kuntakohtainen rahoitus Ympäristöministeriöltä on 45 000 euroa. 

Verkkosivut ovat osoitteessa Ilmastosuunnitelma-hanke - Viitasaari

Lisätietoja: 

Jenni Lemettinen 

projektipäällikkö 

Pohjoisen Keski-Suomen ilmastosuunnitelma –hanke 

p. 040 627 7128 

jenni.lemettinen@viitasaari.fi 

Kuva Viitasaaren kaupunki


Piditkö uutisesta? Jaa se kaverille!