Kuulutus vuoden 2023 eduskuntavaalien toimittamisesta Kinnulan kunnassa
-

Julkaistu

Kuulutus vuoden 2023 eduskuntavaalien toimittamisesta Kinnulan kunnassa

Kinnulan kunta

K U U L U T U S

vuoden 2023 eduskuntavaalien toimittamisesta Kinnulan kunnassa.

VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYS sunnuntaina 2.4.2023 klo 9:00 – 20:00

Äänestysalue 001, äänestyspaikka

Keskuskoulun oppilasaula, Keskustie 27

ENNAKKOÄÄNESTYS 22. – 28.3.2023. Ennakkoäänestys toimitetaan kansalaisopiston opintotila Meijän Tilassa (Kinnus Keskus), osoite Keskustie 27.

Ennakkoäänestyksen aukioloajat ovat seuraavat: KE – PE 22.03. – 24.03.2023 klo 10:00 – 18:00 LA –SU 25.03. – 26.03.2023 klo 10:00 – 14:00 MA –TI 27.03. – 28.03.2023 klo 10:00 – 18:00

KOTIÄÄNESTYS

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan. Kotiäänestys toimitetaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin äänestäjän kotikunnaksi.

Kotiäänestykseen oikeutetun henkilön kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestykseen oikeutetun on ilmoittauduttava oman kotikuntansa keskusvaalilautakunnalle, osoite Leenantie 2, 43900 KINNULA puhelimitse 044-4596 260.

Ilmoittautuminen tulee tehdä viimeistään 21.3.2023 klo 16.00 mennessä. Kotiäänestyslomakkeita on saatavilla kunnantalon keskustoimistosta. Ilmoituksen äänestäjän puolesta voi tehdä myös toinen henkilö, esim. lähiomainen.

HENKILÖLLISYYDEN TOTEAMINEN

Äänestäjän on sekä yleisessä ennakkoäänestyspaikassa, kotiäänestyksessä, laitosäänestyksessä, että vaalipäivän äänestyksessä tarvittaessa todistettava henkilöllisyytensä henkilöllisyystodistuksella, joka voi olla poliisin myöntämä henkilökortti, passi, ajokortti tai vastaava kuvallinen asiakirja.

Jos äänioikeutetulla ei ole äänestykseen tarvittavaa henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, poliisi voi myöntää maksutta väliaikaisen henkilökortin. Väliaikaista henkilökorttia haettaessa hakijalla on oltava mukana kaksi passivalokuvaa.

Digi- ja väestötietorekisteriviraston lähettämä ilmoituskortin mukaan ottaminen ja luovuttaminen vaalitoimitsijalle nopeuttaa äänestystä.

Kinnulassa 6.3.2023 Keskusvaalilautakunta


Piditkö uutisesta? Jaa se kaverille!