Kuulutus Keski-Suomen maakuntakaavan 2040 voimaantulo