Fingrid Oyj, Metsälinjan vahvistaminen välillä Vaala Nuojuankangas – Laukaa Vihtavuori, 400+110 kV voimajohtohanke
-

Julkaistu

Fingrid Oyj, Metsälinjan vahvistaminen välillä Vaala Nuojuankangas – Laukaa Vihtavuori, 400+110 kV voimajohtohanke

YVA-KUULUTUS

Fingrid Oyj, Metsälinjan vahvistaminen välillä Vaala Nuojuankangas – Laukaa Vihtavuori, 400+110 kV voimajohtohanke

Ympäristövaikutusten arviointiselostus ja Natura-arvioinnit nähtävillä

Arviointiselostus on hankkeesta vastaavan laatima esitys hankkeesta ja sen todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista. YVA-menettelyn yhteydessä on laadittu myös luonnonsuojelulain (9/2023) 35 §:n mukainen Natura-arviointi Hirsinevan (FI1000056 SAC), Etelä-Sydänmaan (FI1000011, SAC) ja Multarinmeri-Harjuntakanen-Riitasuon (FI0900065 SAC/SPA) Natura-alueille.

Hanke

Fingrid Oyj suunnittelee Metsälinjan vahvistamiseen liittyvää 400 + 110 kV (kilovoltin) voimajohtohanketta. Voimajohtoreitin pituus on noin 297 kilometriä. Uusi voimajohto sijoittuu 252 kilometrin osuudella nykyisen 220 kV voimajohdon paikalle, ja nykyisen voimajohdon rinnalle 45 kilometrin osuudella. Asutusta tai luonnonsuojelukohdetta kiertävissä teknisissä vaihtoehdoissa voimajohto sijoittuu lyhyelti uuteen maastokäytävään. Tarkasteltava voimajohtoreitti sijoittuu usean kunnan alueelle lähtien Pohjois-Pohjanmaalta Vaalasta Nuojuankankaan sähköasemalta ja päättyen Keski-Suomeen Laukaan Vihtavuoren sähköasemalle. Voimajohtoreitille sijoittuvat kunnat ovat: Vaala, Siikalatva, Haapavesi, Kärsämäki, Haapajärvi, Reisjärvi, Pihtipudas, Kinnula, Kivijärvi, Karstula, Saarijärvi, Multia, Uurainen, Äänekoski, Laukaa, Jyväskylä.

Hanke tarvitaan kantaverkolle asetetun käyttövarmuusvaatimuksen turvaamiseksi, kun sähkönsiirtotarve kasvaa.

Kuulutus, arviointiselostus ja Natura-arvioinnit nähtävillä

Keski-Suomen ELY-keskus on antanut kuulutuksen ja arviointiselostuksen sekä Natura-arviointien kuulemista koskevan yleistiedoksiannon tiedoksi julkisella kuulutuksella 11.3.2024 Kuulutus ja arviointiselostus sekä Natura-arvioinnit (julkiset) ovat nähtävillä 11.3.2024 – 10.5.2024 KeskiSuomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen verkkosivulla www.ely-keskus.fi/kuulutukset/keski-suomi sekä hankkeen verkkosivulla www.ymparisto.fi/metsalinjanvahvistaminenYVA.

Lisäksi painettuun kappaleeseen voi tutustua  aukioloaikojen mukaan Kinnulan kunnanvirastolla, osoite Leenantie 2, Kinnula.

Yleisötilaisuus

Hankkeen yleisötilaisuus pidetään verkkotilaisuutena 19.3.2024 klo 18 - 20. Tilaisuudesta ei julkaista tallennetta. Osallistumisohjeet ja linkki tilaisuuteen tulee ympäristöhallinnon verkkosivulle www.ymparisto.fi/metsalinjanvahvistaminenYVA ennen tilaisuutta.

Lausunnot ja mielipiteet

Lausunnot ja mielipiteet arviointiselostuksesta ja Natura-arvioinneista tulee toimittaa viimeistään 10.5.2024 joko ELY-keskusten sähköisen asiointipalvelun kautta: Asiointi ja yhteystiedot - ely - ELY-keskus (kohta Muu asiointi) tai osoitteeseen kirjaamo.keski-suomi@ely-keskus.fi. Postitse lausunnot ja mielipiteet voi toimittaa osoitteella Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 250, 40101 Jyväskylä (viitteenä KESELY/548/2022). 


Piditkö uutisesta? Jaa se kaverille!