ELY-keskuksen perusteltu päätelmä Fingrid Oyj:n Metsälinjan vahvistamisesta
-

Julkaistu

ELY-keskuksen perusteltu päätelmä Fingrid Oyj:n Metsälinjan vahvistamisesta

Keski-Suomen ELY-keskus on 25.6.2024 antanut YVA-lain mukaisen perustellun päätelmän Fingrid Oyj:n Metsälinjan vahvistaminen välillä Vaala Nuojuankangas – Laukaa Vihtavuori, 400+110 kV -voimajohtohankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta.

Perustellussa päätelmässä yhteysviranomainen esittää näkemyksensä YVA-selostuksen riittävyydestä ja laadusta sekä hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista. Perusteltuun päätelmään sisältyy yhteenveto selostuksesta annetuista lausunnoista ja mielipiteistä.

Perusteltu päätelmä ja sitä koskeva kuulutus on julkaistu Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen verkkosivuilla www.ely-keskus.fi/kuulutukset/keski-suomi 27.6.2024.


Piditkö uutisesta? Jaa se kaverille!