Varhaiskasvatuksen opettaja
-

Julkaistu

Varhaiskasvatuksen opettaja

Kinnulan kunnan varhaiskasvatus hakee määräaikaiseen toimiin kahta varhaiskasvatuksen opettajaa ajalle 1.8.2022-31.7.2023 tai aloitus sopimuksen mukaan. Tehtävät täytetään heti sopivien henkilöiden löytyessä. Hakuaika 23.6.-31.7.2022.

Kelpoisuusvaatimuksena Varhaiskasvatuslain (540/2018) 26§ kelpoisuus tai siirtymäsäännöksen 75§ mukaisesti: kasvatustieteen kandidaatti (vo, lto), sosionomi AMK (varhaiskasvatus) tai aikaisempi vastaava opistotasoinen tutkinto, esim. lastentarhanopettaja tai sosiaalikasvattaja (laki 272/2005 ja asetus nro 608/2005).
Pätevien hakijoiden puuttuessa huomioimme myös epäpätevät hakijat, mikäli kelpoisuudet täyttävää hakijaa ei löydy. Toimet voidaan täyttää määräaikaisena vuodeksi ajaksi 1.8.2022-31.7.2023 (Varhaiskasvatuslaki 540/2018 §33).

Varhaiskasvatuksen opettaja työskentelee päiväkoti Silkkilinnassa, joka toimii lasten hoitoaikojen mukaan tarvittaessa ympäri vuorokauden. Päiväkoti Silkkilinna on kolme ryhmäinen päiväkoti keskellä kauneinta Kinnulaa. Varhaiskasvatuksen opettajalla on oltava valmius toimia vuorollaan päiväkodin kaikissa ryhmissä. Tehtävä edellyttää lapset huomioon ottavaa osaamista sekä kokemusta työskentelystä 1-6-vuotiaiden parissa. Jokaisessa ryhmässä työtiimissä toimii varhaiskasvatuksen opettaja ja varhaiskasvatuksen lastenhoitaja työparinasi. Panostamme leikkiin, kannustavaan toimintakulttuuriin ja jatkuvan työnkehittämiseen. Sinulla tulee olla valmius vuorotyöhön. Varhaiskasvatuksen opettajana sinulla tulee olla myös valmiuksia tiimin vetämiseen, tiimin johtamiseen.

Odotamme sinulta motivoituneisuutta, varhaiskasvatussuunnitelman tuntemusta, oma-aloitteisuutta, sekä innostunutta työotetta varhaiskasvatuksen toimintakulttuurin sekä oman työn kehittämiseen. Haemme hyvät tiimitaidot omaavaa ja työhönsä positiivisesti asennoituvaa varhaiskasvatuksen opettajaa. Arvostamme osaamistasi, kiinnostustasi ja kokemustasi varhaiskasvatuksen pedagogiikan ja arjen kehittämistyössä. Ota rohkeasti haaste vastaan ja tule mukaan innostavaan ja kannustavaan työyhteisöömme. Teemme yhdessä parasta lapsille ja perheille.

Tehtävään valitun on toimitettava selvitys terveydentilastaan (KVhL 7 §) ennen palvelussuhteen alkamista ja rikosrekisterilain 6 § 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote. Työsuhteen täytössä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. Palkkaus OV TES/KVTES:n ja TVA:n mukaan. Työ on jaksotyötä ja työaika keskimäärin 38,25 h/vko.

Kelpoisuuden osoittavat todistukset sekä CV tai ansioluettelo ja muut todistukset tarkistetaan mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Hae paikkaa: https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/varhaiskasvatuksen-opettaja-453225-1/


Piditkö uutisesta? Jaa se kaverille!