-

Julkaistu

Luokanopettaja

Luokanopettaja, vuorotteluvapaan sijaisuus ajalla 1.8.-21.12.2024

Kinnulan kunnan sivistystoimi hakee luokanopettajaa määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.8. -21.12.2024 vuorotteluvapaan sijaiseksi 3. luokalle Nurmelan kouluun. Opetustunteja on 24-27 tuntia viikossa.

Nurmelan koulu on yksisarjainen alakoulu, jossa opiskelee kaikki kunnan esi- ja perusopetuksen luokkien 1.-6.oppilaat. Koulu sijaitsee koulukeskuksen alueella, jossa kaikki opetuspalvelut on keskitetty samaan pihapiiriin. Yläkoulu, lukio, kirjasto, kuntosali ja liikuntasali sijaitsee koulun välittömässä läheisyydessä.

Kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukainen ylempi korkeakoulututkinto sekä asetuksessa säädetty asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus. Pätevien hakijoiden puuttuessa huomioimme epäpätevät hakijat.

Palkkaus ja palvelussuhteen muut ehdot määräytyvät kunta-alan opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) sekä kunnan työnvaativuuden arvioinnin (TVA) mukaan.

Tehtävään valitulla tulee olla edellytykset toimia vuorotteluvapaan sijaisena. Sijaisen on oltava työtön työnhakija TE-toimistossa välittömästi ennen sijaisuuden alkamista.

Sijaiseksi käy henkilö, jonka työttömyys on yhdessä tai useammassa jaksossa kestänyt vähintään 90 kalenteripäivää vuorotteluvapaan alkamista edeltäneiden 14 kuukauden aikana. Poikkeus: Seuraavissa tilanteissa sijaiseksi voidaan palkata henkilö, jonka työttömyys on kestänyt vain yhden päivän välittömästi ennen sijaisuuden alkamista:

Henkilö on vuorotteluvapaan alkaessa alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias.

Henkilö on alle 30-vuotias ja ammatillisen- tai korkeakoulututkinnon suorittamisesta on kulunut enintään vuosi.

Keskeneräiset opinnot ja mahdollinen yritystoiminta on selvitettävä TE-toimistossa. Sijaisuutta hakevan tulee itse tarkistaa kelpoisuutensa sijaisuuteen ottamalla yhteyttä omaan TE-toimistoonsa.
Sijaiseksi ei voida palkata henkilöä, jota pidetään työttömyysturvalaissa määriteltynä päätoimisena opiskelijana tai päätoimisena yrittäjänä.

Tehtävään valitun on esitettävä lasten ja nuorten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.

Hae paikkaa: https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/luokanopettaja-kinnula-02-1-24-1/


Piditkö uutisesta? Jaa se kaverille!