Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen toiminta-ajatuksena on tarjota lapsille turvallinen, aktiiviseen toimijuuteen kannustava kasvu- ja oppimisympäristö, jossa heillä on mahdollisuus kehittää persoonallisuuttaan ja taitojaan monipuolisesti leikin ja vuorovaikutteisen toiminnan kautta omista lähtökohdistaan käsin. Keskeisenä tavoitteena on lapsen hyvinvoinnin edistäminen ja yksilöllisyyden kunnioittaminen.

Kinnulan kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaan pääset tutustumaan tästä ja kiusaamisen ehkäisemisen suunnitelmaan tästä.

Varhaiskasvatushakemuksen voit täyttää täällä.

Varhaiskasvatuksen laatuun tai siihen liittyvään kohteluun tyytymättömällä lapsen vanhemmalla tai muulla huoltajalla on oikeus tehdä muistutus toiminnasta varhaiskasvatuspäällikölle. Muistutus tulee tehdä pääsääntöisesti kirjallisesti. Muistutus voidaan tehdä myös suullisesti erityisestä syystä.  Muistutuslomakkeen löydät tästä.

Lisätietoja: varhaiskasvatuspäällikkö Sari Huuskonen p.0 44 4596 299

Päiväkoti puh. 044-4596299/varhaiskasvatuspäällikkö Sari Huuskonen
Laskutusasiat puh. 044 459 6233/sivistystoimen sihteeri Päivi Linna

Yksityinen varhaiskasvatus 

Lapsesi voi olla hoidossa myös yksityisellä perhepäivähoitajalla tai omassa kodissaan, kun vanhemmat palkkaavat lapsen kotiin yksityisen hoitajan. Yksityisen hoidon tukea maksetaan, jos alle kouluikäistä lasta hoitaa kunnan hyväksymä päivähoidon tuottaja.

Perhe voi palkata kotiin perhepäivähoitajan yksityisen tuen avulla. Kyseessä on työsuhde, jossa perhe on työnantaja ja hoitaja työntekijä. Yksityisen hoidon tuottajan on tehtävä kirjallinen ilmoitus varhaiskasvatuksen päällikölle yksityisen päivähoitotoiminnan aloittamisesta (Laki yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta, 6§).