Perusopetus

Kinnulan kunnan koululaitokseen kuuluu yksi vuosiluokille 1-6 opetusta antavaa koulua sekä yksi vuosiluokille 7-9 opetusta antavaa koulua. Nurmelan koulun yhteydessä toimivalla erityisluokalla annetaan erityisopetusta, kehitysvammaisten harjaantumisopetusta sekä vaikeimmin kehitysvammaisten EHA II-opetusta.

Oppivelvollisuuden suorittaminen alkaa syyslukukauden alussa sinä kalenterivuonna, jonka kuluessa lapsi täyttää seitsemän vuotta. Esiopetusta annetaan Nurmelan koulussa.

Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 koulujen toiminta-ajatuksena on oppilaan kasvun tukeminen perustietojen ja -taitojen oppimisessa, perusturvallisuuden ja terveen itsetunnon kehittymisessä, hyvien tapojen omaksumisessa ja sosiaalisissa valmiuksissa. Vuosiluokilla 7-9 kasvatus- ja opetustoiminnan yleisenä tavoitteena on auttaa oppilasta löytämään ja käyttämään tietoa sekä kehittämään taitojaan, itseilmaisuaan, vastuuntuntoaan ja sosiaalisuuttaan.

Vanhempia kutsutaan mukaan vanhempainiltoihin, retkille ja koulun juhliin sekä tapahtumiin. Myös itse koulutyöhön vanhemmat ovat tervetulleita tutustumaan.

Koulun ja kodin välisessä yhteydenpidossa tärkein viestintäkanava on Wilma-ohjelma. Koulun henkilökunnan tavoittaa myös puhelimitse opettajainhuoneesta tai koulun kansliasta.

Aamu- ja iltapäivätoimintaa (AIP) järjestetään koulun toimesta. AIP on maksullista toimintaa ja sitä tarjotaan pääsääntöisesti klo 07.00-17.00 oppitunteja ennen tai niiden jälkeen. Toiminnan järjestämisen ryhmäkokona on vähintään 5 lasta ilmoittautuneena koko toimikaudelle. Toimintaa ei tarjota koulun lomien aikana.

 

Kouluruokailu

Kinnulan kunta tarjoaa oppilaille maksuttoman kouluruokailun.

 

Koulukyyti

Koulukuljetus on ilmainen, jos kouluun on matkaa

vuosiluokilla 1-2 yli 3 km

vuosiluokilla 3-9 yli 5 km.

Maksutonta koulukuljetusta voi muissa tapauksissa hakea koulumatkan rasittavuuden, vaikeuden tai vaarallisuuden perusteella. Hakemukset liitteineen toimitetaan sivistyslautakunnalle.