Koulukuljetus

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 29.8.2019 §97 hyväksynyt Kinnulan kunnan oppilaskuljetusten periaatteet, kohdat 1.-9.:

1. Kinnulan kunnassa on voimassa, mitä koulukuljetuksista säädetään perusopetuslain §32:ssa.

2. Maksuttomaan koulukuljetukseen ovat oikeutettuja esi- ja perusopetuksen 0-3 lk:n oppilaat, joiden koulumatka on yli 3 km. 4lk-lukio oppilaiden kohdalla raja on 5 km.

3. Matka mitataan väestörekisterikeskuksen tiedossa olevasta virallisesta kotiosoitteesta koulun (Keskustie 27) tai päiväkodin (Silkkiperäntie 13) osoitteeseen lyhintä talvikunnossapidon piirissä olevaa jalankulkukelpoista yleistä ja yksityistä tietä, katua, liikenteeseen käytettyä aluetta, kävelyreittiä yms. pitkin. Koulumatkaa mitattaessa oppilaan oletetaan kulkevan kouluun lyhintä, turvallista jalankulkukelpoista reittiä pitkin.

4. Sivistysjohtaja/rehtori voi viranhaltijapäätöksellä myöntää koulukuljetuksen kotoa kouluun asiantuntijalausunnon (esim. lääkärintodistus) perusteella, mikäli oppilaan oikeus koulukuljetukseen on ehdoton. Mikäli asiantuntijalausunnon muoto koulukuljetuksen järjestämiselle on suositteleva, sivistyslautakunta päättää kuljetuksen järjestämisestä erillisellä päätöksellä tapauskohtaisesti.

5. Jos erityisestä syystä koulukyytiin on tarvetta muilla perusteilla, tulee siitä tehdä hakemus sivistyslautakuntaan ja mukaan tulee liittää tarvittavat todistukset perusteluista.

6. Kinnulan kunnassa on käytössä koulumatkan vaarallisuuden arvioinnissa Koululiitu-ohjelma. Ohjelma ottaa huomioon kaikki tieosuuden vaarallisuuteen vaikuttavat tekijät, kuten esimerkiksi keskivuorokausiliikenteen, raskaan keskivuorokausiliikenteen, suojatiet, nopeusrajoituksen, piennarleveyden, päällysteen, valaistuksen, näkemäprosentin ja hoitoluokan.

7. Koulukuljetukset ajetaan kustannus- ja tasa-arvosyistä pääreiteittäin. Mikäli 0-3 lk:n oppilaan kuljettava matka oppilaan kotoa pääreitin varteen pysäkille on yli 3km, tai 4lk – lukion oppilaan kuljettava matka oppilaan kotoa pääreitin varteen pysäkille on yli 5km, koulukuljetus järjestetään siten, että oppilaan kuljettava matka ei ylitä mainittuja etäisyyksiä.

8. Mikäli koulukuljetusajoneuvon kääntäminen tai pysähtyminen on turvallisuus- tai kuljetusteknisistä syistä mahdotonta kunnan esittämässä paikassa, pysähdyspaikka päätetään erikseen tapauskohtaisesti yhdessä liikennöitsijän kanssa.

9. Sivistyslautakunnan tapauskohtaisesti myöntämä lupa koulukuljetukselle on voimassa enintään lukuvuoden kerrallaan.

Kuljetusperiaatteet ovat tulleet voimaan 1.1.2020.

 

Koulukuljetukset lukuvuonna 2021 – 2022

Koulukuljetukset Tillgren Lines Oy:n linjavuoroilla ma-pe/koulupäivinä:

07.25 Kivijärvi – Saari – Muhola – Hiilinki – Keskuskoulu
07.30 Yli-Lesti – Ojala th – Kangaskylän koulun th – Keskuskoulu

14.15 Keskuskoulu – Hiilinki – Hakapelto – Muhola – Saari
14.15 Keskuskoulu – Kangaskylä

15.05 Keskuskoulu – Hiilinki – Hakapelto – Muhola – Saari – Kivijärvi
15.05 Keskuskoulu – Kangaskylä – Kivikankaan th – Ojala – Yli-lesti

Linjavuoroille voi tulla matkustajaksi reitin varrelta pysäkeiltä. Matkustaja, jolle ei ole kunnan toimesta maksettua kuljetusta, voi maksaa matkan rahalla, Matkahuollon matkakortilla tai lipun voi ostaa os. www.matkahuolto.fi eli nettilipun. Autoon noustessa kuljettajalle tulee ilmoittaa sukunimi, jolla lippu löytyy kuljettajan ajoneuvopäätelaitteelta.

Tillgren Lines Oy:

12.15 Keskuskoulu – Muhola – Saarenkylä
12.15 Keskuskoulu – Silkkiperä – Kangaskylä

Lukuvuoden 2021 – 2022 työ- ja loma-ajat:

Syyslukukausi 11.8.2021 – 22.12.2021

Syysloma vk 42

Joululoma 23.12.2021 – 9.1.2022

Kevätlukukausi 10.1.2022 – 4.6.2022

Talviloma vk 9