Aamu- ja iltapäivätoiminta

Kinnulan kunta järjestää apip -toimintaa omana toimintanaan lukuvuonna 2021-2022 sekä aamuisin että iltapäivisin tarpeen mukaan klo 7:00 – 16:30 välisenä aikana, koulupäivän molemmin puolin.

Toiminnan järjestämisessä noudatetaan opetushallituksen laatimia koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteita sekä kunnan omaa koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelmaa.

Kunnan järjestämässä aamu- ja iltapäivätoiminnassa käytössä ovat Nurmelan koulun esiopetuksen tilat mukaan lukien liikuntasali sekä koulun piha-alue.

Toimintaan voi tarvittaessa tulla mukaan myös kesken toimintakauden edellyttäen, että vapaita paikkoja on tarjolla. Tällöin tulee olla erikseen yhteydessä sivistystoimen sihteeriin.

Aamupäivätoiminnassa tarjotaan lapsille aamupala ja iltapäivätoiminnassa välipala. Aamu- ja välipala sisältyy toiminnasta perittävään asiakasmaksuun.

Aamu- ja iltapäivätoimintaan hakemisesta tiedotetaan keväällä kunnan nettisivuilla, Facebookissa sekä Wilmassa.

Kinnulan aamu- ja iltapäivätoiminnan maksut ovat:

-100€/kk, mikäli lapsi osallistuu toimintaan keskimäärin 67h/kk
-80€/kk, mikäli toimintaan osallistutaan keskimäärin 45-66h/kk
-60€/kk, mikäli toimintaan osallistutaan keskimäärin 22-44h/kk
-5€/päivä, mikäli toimintaan osallistutaan max.21h/kk

Lisäksi on voimassa mitä perusopetuslaissa 628/1998 säädetään.

Lapsi on mahdollista irtisanoa toiminnasta maksamattomien laskujen vuoksi. Maksamattomat laskut ovat ulosottokelpoisia.

Maksu ei saa muodostua esteeksi esim. vähävaraisissa perheissä, joissa tarve lapsen apip -toimintapaikalle kuitenkin olemassa. Näissä tapauksissa tulee tehdä yhteistyötä perusturvatoimiston kanssa.

Aamu- ja iltapäivätoimintapaikka irtisanotaan kirjallisesti ja se astuu voimaan seuraavan kalenterikuukauden alusta.