Koulut

Kinnulan koulukeskus

Perusopetus ja lukio

Kinnulan kunnan koululaitokseen kuuluu alakoulu, vuosiluokat  0-6 sekä  vuosiluokille 7-9 opetusta antava yläkoulu. Nurmelan koulun yhteydessä toimivalla erityisluokalla annetaan erityisopetusta, kehitysvammaisten harjaantumisopetusta sekä vaikeimmin kehitysvammaisten EHA II-opetusta.

Oppivelvollisuuden suorittaminen alkaa syyslukukauden alussa sinä kalenterivuonna, jonka kuluessa lapsi täyttää seitsemän vuotta.
Esiopetusta annetaan Nurmelan koulussa.

Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 koulujen toiminta-ajatuksena on oppilaan kasvun tukeminen perustietojen ja -taitojen oppimisessa, perusturvallisuuden ja terveen itsetunnon kehittymisessä, hyvien tapojen omaksumisessa ja sosiaalisissa valmiuksissa. Vuosiluokilla 7-9 kasvatus- ja opetustoiminnan yleisenä tavoitteena on auttaa oppilasta löytämään ja käyttämään tietoa sekä kehittämään taitojaan, itseilmaisuaan, vastuuntuntoaan ja sosiaalisuuttaan.

Vanhempia kutsutaan mukaan vanhempainiltoihin, retkille ja koulun juhliin sekä tapahtumiin. Myös itse koulutyöhön vanhemmat ovat tervetulleita tutustumaan.
Yhteyksiä koulun ja kodin välillä pidetään myös tiedotteiden, Wilman-, ja opettajien-, sekä vanhempien suorien yhteydenottojen ja keskustelujen avulla. Wilma on tärkein viestintäkanava.

Wilma

Koulujen työ- ja loma-ajat 2020-2021

 

Kinnulan lukio

  • Antaa loistavan mahdollisuuden opiskella lähellä!
  • Nykyaikainen, innovatiivinen oppimisympäristö
  • Pienet opetusryhmät mahdollistavat henkilökohtaisen ohjauksen
  • Saat kannettavan tietokoneen työvälineeksi, ilmaisia oppikirjoja pakollisille kursseille
  • Koulukyytimahdollisuus
  • p. 044 4596230 rehtori, 044 4596234 opinto-ohjaaja
  • p. 044-4596233 sivistystoimen sihteeri

    TERVETULOA OPISKELEMAAN KINNULAN LUKIOON!

Täältä löytyy Kinnulan lukion omat www-sivut. Käyhän tutustumassa!