Taiteen perusopetus

Taiteen perusopetus Suomenselän kansalaisopistossa

Kunnassa on tarjolla taiteen perusopetusta yleisen oppimäärän opetusta käsityössä (lapsille ja nuorille käsityö). Käsityön taiteen perusopetusta yleisen oppimäärän mukaan järjestetään myös Lestijärven kunnassa.

Taiteen perusopetus on ensisijaisesti lapsille ja nuorille tarkoitettua tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää eri taiteenalojen opetusta. Tavoitteena on tarjota oppilaille mahdollisuuksia opiskella taidetta pitkäjänteisesti, päämäärätietoisesti ja omien kiinnostuksen kohteiden suuntaisesti. Opetuksella edistetään taidesuhteen kehittymistä ja elinikäistä taiteen harrastamista. Opetus kehittää taiteenalalle ominaista osaamista ja antaa valmiuksia hakeutua asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen.

Taiteen perusopetuksen tehtävänä on rakentaa kestävää tulevaisuutta taiteen keinoin. Opetus perustuu moniarvoiselle ja uudistuvalle kulttuuriperinnölle. Taiteenalan opetuksessa vahvistetaan oppilaan omaehtoisen ilmaisun, tulkinnan ja arvottamisen taitoja. Opinnot tukevat oppilaiden luovan ajattelun ja osallisuuden kehittymistä. Taiteen perusopetus vahvistaa oppilaiden identiteettien rakentumista ja kulttuurisen lukutaidon kehittymistä.

Suomenselän kansalaisopiston taiteen perusopetuksen opetussuunnitelma on hyväksytty kansalaisopiston johtokunnassa 22.8.2018

Uusittuun opetussuunnitelmaan pääset tutustumaan tästä