Kansalaisopisto – Ajankohtaista

KORONAVIRUSTILANTEEN VAIKUTUS KURSSIEN TOTEUTTAMISEEN

Tiedoksi Suomenselän kansalaisopiston kurssilaisille

Opetus- ja kulttuuriministeriöstä 11.1. saapuneen tiedotteen mukaan koronaministerityöryhmä on esittänyt, että aikaisemmin annettuja 16.1. asti kestäviä etäopetussuosituksia jatketaan vapaassa sivistystyössä 31.1.2022 saakka.

Kansalaisopiston kursseilla tullaan kiinnittämään erityistä huomiota lähiopetuksen järjestämiseen turvallisesti. Opetustiloissa huolehditaan mm. riittävistä turvaväleistä, käsienpesumahdollisuus ja/tai käsidesiä järjestetään, yhteisessä käytössä olevat liikuntavälineet puhdistetaan ryhmien jälkeen jne.

Opetukseen ja muuhun kansalaisopiston opetustiloissa järjestettävään toimintaan ei saa osallistua sairaana tai jos on hengitystieinfektioon viittaavia oireita.

Eri kurssien opettajia on informoitu tarkemmin ryhmäkohtaisista turvamääräyksistä, mm. lapsiryhmien, joidenkin lähikontaktiryhmien (mm. mahdollinen tanssiopetus), pukuhuonekäyttäytymisen, mikrofonihygienian yms. osalta.

Opettajien päiväkirjamerkintöihin mm. osallistumisen osalta kiinnitetään erityistä huomiotta mm. mahdollisten tartuntaketjujen selvittämisen vuoksi.

Pidetään vastuullisella käyttäytymisellä ja toimintamalleilla itsemme terveinä!

 

TERVETULOA OPISKELIJAKSI LUKUVUODELLE 2021 – 2022

 

Perhekortti

Suomenselän kansalaisopisto otti käyttöön perhekortin syyslukukauden 2020 alusta alkaen. Perhekortti 160€/lukuvuosi kattaa vanhempien ja perheen alle 18-vuotiaitten lasten kurssimaksut muutamia erityishinnoiteltuja kursseja lukuun ottamatta.

Mikäli asiakas haluaa kurssikohtaisen laskutuksen sijasta ottaa käyttöön perhekortin, opistolle ilmoitetaan perheenjäsenten tiedot, puh.044 459 6261 tai tarja.urpilainen@kinnula.fi.

Ilmoitus perhekortin lunastamisesta syksyn 2021 osalta on tehtävä viimeistään lokakuun 15. päivään mennessä.

Ohjeistus perhekortin käyttöön annetaan opinto-oppaassa. Ilmoittautuminen tapahtuu erikseen jokaiselle kurssille, jolle asiakas haluaa osallistua – opisto laskuttaa vain perhekortin hinnan joko yhdessä 160 € tai kahdessa erässä (syksy 80€ ja kevät 80€), kurssikohtaisia maksuja ei perhekortin valinneilta laskuteta.

Kurssikohtaisten maksujen laskutus

Kurssimaksut kattavat sekä syys- että kevätlukukauden 2021–2022 ja
ne laskutetaan loka-marraskuussa. Mikäli haluat maksaa syys- ja kevätlukukauden erikseen, ota yhteyttä toimistonhoitaja Tarja Urpilaiseen lokakuun 15. päivään mennessä.

Huomioithan, että Kinnulan kunnalla on käytössään 2,5 euron paperilaskulisä, joten aivan pieniä kurssimaksuja ei ole taloudellista jakaa kahteen erään. Kursseille ei ole ikärajaa ellei kurssin kohdalla erikseen mainintaa.

Tyky-kuntosetelit, Smartum-setelit sekä e-passi käyvät maksuvälineinä. Mikäli käytät epassia maksuvälineenä, varaa e-passi mukaasi ja asioi toimistonhoitaja Tarja Urpilaisen kanssa, p. 044 4596 261.  Seteleitä voidaan käyttää ainoastaan työnantajan tukeman liikunnan ja kulttuurin maksamiseen. Seteleitä ei vaihdeta rahaksi eikä niistä saa rahaa takaisin.
Setelit on toimitettava opiston toimistoon heti ilmoittautumisen jälkeen, näin vältämme turhan laskutuksen. Mikäli setelien arvo on enemmän kuin opintomaksu, opisto ei voi palauttaa opiskelijalle rahaa, setelien arvon ollessa vähemmän kuin opistomaksu, asiakas maksaa ylimenevän osuuden itse.

 

UUSIA TUULIA KANSALAISOPISTOLLA

TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVIEN DIGIVALMIUKSIEN EDISTÄMINEN

Opetushallitus on myöntänyt Suomenselän kansalaisopistolle erillistä rahoitusta työttömien tai työttömyysuhan alaisten henkilöiden työllistymismahdollisuuksien parantamiseen. Hanke toteutetaan yhteistyössä kunnan työllisyyspalveluiden sekä Kinnulan työväenyhdistyksen työllistämishankkeen kanssa. Rahoitus on kohdennettu erityisesti
digivalmiuksien parantamiseen. Rahoituksesta johtuen koulutuksen toteutuksen pääpaino on keväällä ja syksyllä 2022. Seuraa ilmoittelua. Lisätietoja opiston lisäksi myös sosiaaliohjaaja Hellevi Pekkariselta.

Koulutusosioihin osallistuminen on myös hyvä lisä niin aksuissa kuin cv:ssä ja osoitus työnantajalle taidoistasi. Koulutuksessa on mahdollista myös oppia internetin hakuja palvelutoimintojen hyötykäyttöä ja helpottaa arjen asioiden hoitoa sekä valmiuksia työelämässä. Liikkeelle lähdetään osallistujien henkilökohtaisesta osaamisesta, kiinnostuksen kohteista ja tarpeista käsin ja sen toteutetaan pienryhmissä tai yksilöopetuksena. Sisällöt voivat koostua mm. työntekijän perusdigitaidoista, joilta missään työtehtävissä ei nykyjään voi välttyä.

Koska työtehtävät ovat erilaisia ja niissä vaadittavat digitaidot ovat näin ollen erilaisia, on sinulla mahdollisuus lisätä taitoja tavoiteammattiisi liittyen. Suuri osa palveluista (valtion, pankkien, terveydenhoidon, kaupallisten toimijoiden
ym. palvelut) ja yhteydenpidosta on siirtynyt verkkoon. Haluaisitko esimerkiksi oppia miten reseptit uusitaan verkossa, kuinka tehdään erilaisia etuisuus- ym. hakemuksia vaikkapa Kelalle, asioidaan TE-palveluissa, tilataan kaupallisia palveluita, käytetään suomi.fi tai pankkipalveluita?

Entä haluaisitko tietää lisää turvallisesta asioinnista nettimaailmassa? Miten voit välttää nettihuijauksia? Nyt sinulla on mahdollisuus ohjaajan kanssa opetella turvallista verkkoasiointia ja mitä sinun tulisi tehdä, jotta voisit välttää mm. identiteettivarkauksia, älylaitemurtoja, nettikauppapetoksia ja nettihäiriköintiä. Ohjauksessa hyödynnetään yle-oppimisen digitreenit materiaalia.

 

ILMOITTAUTUMINEN

Huom! Ennakkoilmoittautuminen koskee kaikkia kursseja. Kurssit eivät käynnisty, mikäli riittävää määrää ennakkoilmoittautuneita ei tule kurssille viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.

Ilmoittautumisen voi tehdä seuraavilla tavoilla:

  • Ensisijaisesti internetissä https://www.opistopalvelut.fi/suomenselka/. Netti-ilmoittautuminen musiikkiin ei ole mahdollista henkilökohtaisten soittoaikojen vuoksi.
  • Soittamalla opiston toimistolle p. 044 4596 261
  • Joissain tapauksissa voit ilmoittautua myös ko. kurssin opettajalle (opettajan puhelinnumero on tällöin merkitty kurssin yhteyteen).

 

OPINTOSETELIAVUSTUS

Opetushallitus on myöntänyt Suomenselän kansalaisopistolle opintosetelityyppistä avustusta, jolla alennetaan kohderyhmiin kuuluvien kurssimaksuja 1) senioriväestö (täyttänyt 63 vuotta) ja eläkkeellä oleva (henkilö, joka saa kansan- tai työeläkettä eikä ole ansiotyössä) ja 2) työtön. Opintoseteliavustus jaetaan em. kohderyhmiin kuuluville hakemuksesta (oppaan takaosassa). Hakulomakkeita saa myös kurssien opettajilta ja kunnantalojen neuvonnoista. Hakemukset tulee palauttaa kansalaisopistolle 22.10. mennessä.

Opintoseteliavustus käytetään kurssimaksujen alentamiseen kohderyhmiin kuuluvien henkilöiden osalta. Alennuksen määrä riippuu hakemusten määrästä ja koko annettu avustus jaetaan hakijoiden kesken tasapuolisesti.

Joillekin kurssille on kohderyhmään kuuluvien mahdollista osallistua kyseiselle kurssille opistoseteliä käyttäen veloituksetta. Tästä on erillinen maininta”Osea100%” oppaassa kyseisen kurssin kohdalla. Kannattaa käyttää sinulle kuuluva tilaisuus hyödyksesi!