Kansalaisopisto

SUOMENSELÄN KANSALAISOPISTO

Kenelle ja millä ehdoin

Kansalaisopistotoiminnan toiminta-ajatuksena on edistää toiminta-alueen asukkaiden hyvinvointia ja turvata heille hyvät mahdollisuudet elinikäiseen oppimiseen ja aktiiviseen elämään osallistuvina kansalaisina. Edistää kuntien elinvoimaisuutta ja houkuttelevuutta asuinpaikkana. Huolehtia omalta osaltaan asukkaisen henkisestä ja fyysisestä turvallisuudesta. Opisto tukee toiminnallaan alueensa asukkaiden kuntalaisten aktiivista osallistumista ja edistää toiminnallaan osallistumisen liittämistä osaksi kuntalaisen koko elinkaarta. Oppimista järjestetään tasavertaisuuden näkökulmista myös kuntien taajama-alueiden ulkopuolella kuntien kunnan väestöpohja huomioon ottaen. Edistetään toiminta-alueen asukkaiden kykyä ja halua elinikäiseen oppimiseen, toimintakyvyn ylläpitoon ja itsensä kehittämiseen tarjoamalla opintomahdollisuuksia mm. omaehtoisiin opintoihin sekä täydennyskoulutukseen. (Laki vapaasta sivistystyöstä) http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980632

Suomenselän kansalaisopisto toimii Kinnulan ja Lestijärven kunnassa. Kansalaisopistoon ovat tervetulleita opiskelemaan kaikki iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta.

Yhteystiedot

Suomenselän kansalaisopisto, Keskustie 47 43900 Kinnula
Marja Lehtonen, rehtori p. 044 4596260, marja.lehtonen@kinnula.fi
toimisto (Keskustie 27) p. 044 4596261, kopisto@kinnula.fi

Tarjontamme

https://www.opistopalvelut.fi/suomenselka/

Kurssitarjonnasta tiedotamme lisäksi Kotiseudun sanomissa, kuntatiedotteessa ja Suomenselän kansalaisopiston facebook-sivulla.

Opetustarjontamme                                                                    Taiteen perusopetus