VARHAISKASVATUS JA KOULUTUS

Varhaiskasvatuksesta ja koulutuksesta vastaa sivistystoimi. Sivistystoimen hallinnonalan tehtävänä on sen eri toimialoilla (varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus, lukio, vapaa sivistystyö, vapaa-aikatoimi, kirjasto ja kulttuuri) edistää asukkaiden hyvinvointia. Turvataan asukkaille mahdollisuudet aktiiviseen elämään osallistuvina kansalaisina, joilla on oikeus turvalliseen, oppijalähtöiseen, elinikäiseen oppimisen polkuun varhaiskasvatuksesta ikääntyvään väestöön. Edistää kunnan elinvoimaisuutta ja houkuttelevuutta asuinpaikkana. Sivistystoimi huolehtii omalta osaltaan asukkaisen henkisestä ja fyysisestä turvallisuudesta sekä toimintakyvystä.