Kirjaston palvelut

Asiakkaana kirjastossa

Kirjasto lainaa käyttäjilleen maksuttomasti kirjallisuutta, musiikkia, elokuvia ja kielikursseja, sekä sanoma- ja aikausilehtiä, uutta numeroa lukuun ottamatta. Kirjastossa on lainattavissa myös pelejä, 4 kpl frisbeegolf-laukkuja kiekkoineen, sateenvaroja ja 2 kpl ukulelejä.

Asiakkaiden käytössä on maksuttomasti 5 tietokonetta, joissa kaikissa on verkkoyhteys ja tulostusmahdollisuus, sekä Office-ohjelmisto.

Lainaaminen ja kirjastokortti

Lainaamiseen tarvitaan aina kirjastokortti, joka on henkilökohtainen. Kirjastokortin saa kirjastosta täyttämällä ilmoittautumislomakkeen ja todistamalla henkilöllisyytensä. Allekirjoituksellaan asiakas hyväksyy lainaamiseen liittyvät asiat. Alle 15-vuotiaan kirjastokorttianomuksen allekirjoittaa huoltaja, joka myös vastaa alle 15-vuotiaan lainaamasta aineistosta. Samalla kirjastokortilla voi lainata kaikista Keskikirjastoista. Lainattua aineistoa voi palauttaa myös kaikkiin Keskikirjastoihin. Ensimmäinen kirjastokortti on ilmainen. Osoitteen- ja nimenmuutokset on ilmoitettava kirjastoon.

Lainoja voi uusia viisi kertaa, ellei niistä ole varauksia. Lainoja voi uusia käymällä kirjastossa, puhelimitse ja verkkokirjastossa https://keski.finna.fi/

Kirjastokorttiin liitetty PIN-koodi verkkokirjaston käytössä

Omien asiakastietojen katseluun, varausten tekoon ja lainojen uusintaan verkossa tarvitaan kirjastokortin lisäksi nelinumeroinen PIN-koodi, joka annetaan henkilökohtaisesti kirjastossa, sitä ei saa puhelimitse tai sähköpostissa.

Asiakas on vastuussa kirjastokortin ja siihen liitetyn koodin käytöstä, sekä kortilla lainatusta aineistosta. Kortin katoamisesta on viipymättä ilmoitettava kirjastoon.

Kaukopalvelu

Aineistosta, jota ei ole omissa kokoelmissa tai muissa Keskikirjastoissa, voi tehdä kaukolainapyynnön.

Kaukolainapyyntöä tehtäessä on aina ilmoitettava viimeinen mahdollinen päivä, jolloin aineisto vielä halutaan lainaksi. Muussa tapauksessa kaukolaina toimitetaan ja maksut peritään, vaikka tarvetta ei enää olisikaan. Kaukolainoista peritään lähettäjäkirjaston perimä maksu. Saapuneesta aineistosta ilmoitetaan puhelimitse tai sähköpostilla.

Kotiseutukokoelma

Kotiseutukokoelmaan tallennetaan Kinnulaa koskevaa ja kinnulalaisten julkaisemia teoksia. Kokoelmassa on painetun aineiston lisäksi lehtiä, lehtileikkeitä, artikkeleja, pienpainatteita, musiikki – ja dvd-tallenteita, sekä diasarjoja. Kotiseutukokoelmasta annetaan lainoja esim. tutkimus- tms. työtä varten.