Siltarahoitus

SILTARAHOITUS YHDISTYKSILLE

Siltarahoituksella tarkoitetaan rahoitusta, jolla paikataan yhdistyksen käyttöpääomantarvetta ELY-keskuksen tai Leaderin myönteisen avustuspäätöksen ja avustuksen maksatuksen välisenä aikana.

Kinnulan kunta voi myöntää silta-eli väliaikaisrahoitusta yhdistyksille seuraavilla ehdoilla:

1. Yhdistys on Kinnulassa aktiivisesti toimiva kinnulalainen rekisteröity yhdistys

2. Yhdistys on saanut myönteisen avustuspäätöksen Leader/ELY:stä

3. Toteutettava hanke on yleishyödyllinen, se toteutetaan Kinnulan kunnan alueella ja siitä hyötyvät/sitä voivat käyttää myös muut kuin yhdistyksen jäsenet.

4. Siltarahoitus voi olla enintään 10 000 euroa siten, että:

– siltarahoitus on enintään myönnetyn avustuksen suuruinen

– siltarahoitusta maksetaan yhdistykselle erissä siten, että ensimmäinen erä on 30% ja sen jälkeen hankkeen toteutumisen mukaan siten, että viimeinen 20% maksetaan sitten kun nähdään että hanke toteutuu suunnitellusti

5. Vakuutena kunnalle toimii ELY:n/Leaderin avustuspäätös. Avustus maksetaan suoraan sulkutilille tai kunnan tilille.

6. Päätöksen siltarahoituksen myöntämisestä tekee kunnanhallitus.

7. Yhdistus hakee kunnalta siltarahoitusta vapaamuotoisella hakemuksella avustuspäätöksen saatuaan. Hakemukseen on liitettävä avustuspäätös, sekä yhdistyksen edellisen toimintavuoden tilinpäätös ja toimintakertomus.

8. Mikäli hanke ei toteudu suunnitellusti, yhdistys on velvollinen maksamaan kunnalle aiheutuneen tappion.

9. Hakemukset käsitellään erillisinä asioina tapauskohtaiseti harkiten

10. Siltarahoituksesta tehdään sopimus kunnan ja yhdistyksen välille.