Rahoitus

Kinnulan kunnan tuki yritystoimintaan vuonna 2019

 

  1. 5000 euroa de minimis-tukena niille, jotka rakentavat uuden

navetan tai laajentavat entistä niin, että eläinten määrä

lisääntyy vähintään viisi eläinyksikköä.

  1. Yritykset voivat hakea avustusta kehittämishankkeisiin.

Tuki myönnetään sellasiin hankkeisiin, joihinn ei saa tukia muualta.

Tuki on enintään 50 % kustannuksista ja enintään 500 euroa/tila

tai yritys/vuosi.

  1. Yritykset voivat hakea tukea työntekijän palkkaukseen (valt. pää-

tös 8.3.2012 § 7)

 

Kohtien 1.-3.avustuksia myönnetään hakemusten saapumisjärjestyk-

sessä niin kauan kuin määrärahaa riittää.