Hoitotarvikejakelu

Hoitotarvikejakelun asiakkaita ovat kaikki pitkäaikaista sairautta sairastavat avohoidon potilaat, joiden sairauden hoidon tai sen jälkitilan seurannan kannalta on tarpeellista antaa hoitotarvikkeita tai välineitä. Tarve arvioidaan lääkärinlausunnon perusteella. Hoitotarvikkeiden saamiseksi tarvitaan lähete.

Asiakas otetaan jakelun piiriin, kun hoitotarvikkeiden käyttö on kestänyt yli 3 kk. Jakelu voidaan aloittaa myös välittömästi, mikäli asiakkaan hoito on pitkäkestoista ja hoitotarvikkeiden tarve arvioidaan pysyväksi (esim. avanne, inkontinenssi ja tabletti tai insuliinihoitoiset diabetespotilaat). Erityistarvikkeet (esim. avanne, trakestomia, suolihuuhtelu ym. tuotteet) antaa lähettävä yksikkö seitsemän päivän ajan.

Tarvikkeet ovat asiakkaille maksuttomia ja hoitotarvikkeet saa 3 kuukaudeksi kerrallaan.

Yhteydenotto, p. 0444596311/terveyskeskus