Hoitotakuun toteutuminen

Hoitotakuu

  • Hoitotakuu koskee kiireetöntä hoitoa.
  • Lain mukaan potilaan on saatava yhteys terveyskeskukseen virka-aikana välittömästi joko puhelimitse tai tulemalla terveyskeskukseen. Laki ei tarkoin määrittele välittömän yhteydensaannin ajallisuutta, mutta käytännössä sen katsotaan tarkoittavan kohtuullista aikaa saman päivän kuluessa. Hoidon tarve on arvioitava kolmen päivän kuluessa yhteydenotosta, hoidon tarpeen arvioi yleensä muu terveydenhuollon ammattihenkilö kuin lääkäri.
  • Lääketieteellisesti perustelluksi todettu hoito on järjestettävä kohtuullisessa ajassa, mutta kuitenkin viimeistään kolmen kuukauden kuluttua siitä, kun tarve on arvioitu, hammashoidossa kuuden kuukauden kuluessa.

HOITOTAKUUN TOTEUTUMINEN KINNULAN TERVEYSKESKUKSESSA

  • Odotusaika lääketieteellisesti perusteltuun kiireettömään hoitoon ja tutkimukseen lääkärin vastaanotolle on 2-3 viikkoa ja suun terveydenhuollossa 3-4 viikkoa.
  • Kiireellistä hoitoa tarvitsevat potilaat hoidetaan virka-aikana saman päivän aikana, välitöntä hoitoa vaativat potilaat välittömästi.
  • Yhteyden terveyskeskukseen puhelimitse saa pääsääntöisesti välittömästi. Käytössä on puheluiden takaisinsoittojärjestelmä. Palvelunumero ei ole enää koskaan varattuna eli YKSI PUHELU RIITTÄÄ. Asiakas saa itse valita, jääkö odottamaan vuoroaan linjoille vai valitseeko hän itselleen takaisinsoiton jolloin asiakaspalvelusta soitetaan sovittuna aikana takaisin.
  • Terveyskeskuksessa työskentelevän sairaanhoitajan vastaanotolle  ajanvaraus numerosta 044 459 6268.

29.9.2021

Mikael Ripatti
vastaava lääkäri