Äitys-, perhesuunnittelu- ja lastenneuvola

Äitiysneuvolatoiminnan keskeinen tehtävä on turvata odottavan äidin, sikiön ja vastasyntyneen terveys. Keskeinen työmuoto neuvolassa on tukea vanhempia suureen muutokseen ja edistää ja ylläpitää koko perheen terveyttä ja hyvinvointia.

Lastenneuvolatoiminnan keskeinen tehtävä on turvata lapsen terveys ja tukea vanhempia, jotta lapsella olisi hyvät edellytykset terveeseen kasvuun, kehitykseen ja hyvinvointiin. Lastenneuvolassa seurataan ja tutkitaan lapsen kasvua ja kehitystä, käydään läpi perheen terveystottumuksia ja tarvittaessa ohjataan ja neuvotaan perhettä muutokseen. Neuvolasta lapsi saa myös kansallisen rokotusohjelman mukaiset rokotukset.

Yhteystiedot: terveydenhoitaja, p. 0444596318 (pääsääntöisesti to ja pe)

HUOMIO!  Neuvolavastaanotto siirtynyt 6.9.2021 alkaen terveyskeskuksen tiloihin osoitteeseen Leenantie 2