Vanhuspalvelut

Kotona asuvien ikäihmisten on mahdollista hakea kuljetus- ja ateriapalveluja kotona asumisen tueksi. Lisäksi on mahdollista osallistua ikäihmisten päiväkeskustoimintaan, tarvittaessa voi hakea eritasoisia kotihoidon palveluita, lyhytaikaista tai pitkäaikaista palveluasumista.

Ikäihmisille myönnettävät palvelut pohjautuvat palvelutarpeen arvioon.

Kun herää huoli iäkkään henkilön palveluntarpeesta

Viranomaisilla on ilmoitusvelvollisuus iäkkään henkilön palveluntarpeesta. Yksityishenkilöt voivat myös tehdä ilmoituksen iäkkään henkilön palveluntarpeesta. Ilmoitus tehdään kun herää huoli iäkkäästä henkilöstä, joka on ilmeisen kykenemätön vastaamaan omasta huolenpidosta, terveydestään ja turvallisuudestaan. Ilmoituksen tarkoituksena on varmistaa, että iäkäs henkilö saa tarvitsemansa huolenpidon silloin kun ei itse osaa tai ymmärrä sitä pyytää.

Ilmoitukset tehdään sosiaaliohjaajalle, p. 0444596308.