Työttömien palvelut

Työttömien palveluita ovat

  • Työttömien terveystarkastus
  • Aktivointisuunnitelma
  • Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu – TYP
  • Kuntouttava työtoiminta
  • Velvoitetyöllistäminen (keskushallinto vastaa)

Aikuissosiaalityön palveluista tehdään tiivistä yhteistyötä asiakkaan, eri hallintokuntien, Viitaseudun kumppanuuden ja muiden järjestöjen, seurakunnan, Kelan, TE-toimiston, terveydenhuollon ja muiden toimijoiden kanssa.