Perhepalvelut

Perhepalveluiden tarkoituksena on tukea lapsiperheitä arjen, jaksamisen, vanhemmuuden, kasvatuksen, perheen sisäisen vuorovaikutuksen ja perheen kannalta tärkeiden ihmisten keskinäistä yhteistyötä. Työskentelyn tavoitteena on vahvistaa perheen voimavaroja ja osallisuutta, parantaa hyvinvointia ja tukea perheenjäsenten toimintakykyä ja vanhemmuutta. Perhepalveluita hyödynnetään esimerkiksi silloin, kun perheessä on erityisiä tuen tarpeita sairastumisen tai elämänkriisien vuoksi tai perheen oma tukiverkosto on suppea tai ei ole käytettävissä.

Perhepalveluita toteutetaan sosiaalihuoltolain mukaisesti. Perhepalveluissa hyvinvointia edistäviä käyntejä voidaan tehdä 1-3 mahdollisuuksien mukaan ilman palvelutarpeen arviota. Sen jälkeen laaditaan palvelutarpeen arvio ja asiakassuunnitelma. Tältä pohjalta myönnetään palvelutarpeen mukaan perhetyötä, kotipalvelua, tukihenkilöä, tukiperhettä tai muita perheen kannalta tarvittavia tukimuotoja.

Perhetyöntekijä, p.0444596346