Perhehoito

Perhehoito on hoidon tai muun osa- tai ympärivuorokautisen huolenpidon järjestämistä perhehoitajan yksityiskodissa tai hoidettavan kotona. Perhehoito on osa vammais- ja vanhuspalveluiden toimintaa. Toimeksiantosopimuksessa sovitaan perhehoitajalle maksettavista palkkiosta ja kustannusten korvaamisesta, oikeuksista ja velvollisuuksista ja muista perhehoitoon liittyvistä seikoista. Kunnan hyväksymä perhehoitaja tekee toimeksiantosopimuksen kunnan kanssa hoidettavista. Perhehoitajalta edellytetään koulutusta ja soveltuvuutta hoitajana, lisäksi arvioidaan myös tilojen soveltuvuus toimintana. Perhehoito voi olla osavuorokautista, tilapäistä tai jatkuvaa.

Lisätietoja: sosiaaliohjaaja, p. 0444596308