Päihdepalvelut

Päihdepalveluilla ehkäistään ja vähennetään päihdyttävien aineiden (alkoholi, huumeet, lääkkeet) väärinkäyttöön liittyviä sosiaalisia, psyykkisiä ja fyysisiä haittoja ja edistetään ongelmakäyttäjien ja heidän läheistensä toimintakykyä ja turvallisuutta.

Päihdetyöntekijä auttaa päihdeongelmaisia ja heidän läheisiään erilaisissa päihde-, huume-, lääke- ja peliriippuvuuksissa. Palvelut ovat asiakkaan tukemista, neuvomista ja ohjaamista eri sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin ja avohuollon tukitoimiin, joita annetaan avun, tuen ja hoidon tarpeen perusteella. Palveluja voi käyttää päihdeongelmainen itse sekä hänen läheisensä.

Pidempikestoiseen päihdekuntoutukseen päätöksen tekee sosiaaliohjaaja.

Päihdetyöntekijä (avopalvelut), p. 0408600784, sosiaaliohjaaja (päihdekuntoutus), p. 0444596308