Lastenvalvoja

Lastenvalvojan palvelut

Isyyden selvittäminen

Palvelu on tarkoitettu avioliiton ulkopuolella syntyneelle lapselle, lapsen äidille tai miehelle, joka haluaa tunnustaa isyytensä. Näissä tapauksissa tunnustamista ei ole vastaanotettu neuvolassa. Huom. isyyden tunnustaminen on mahdollista neuvolassa raskausviikolla, kunhan äiti ja isä ovat molemmat paikalla äitiysneuvolassa ja henkilöllisyys tarkistetaan passista tai ajokortista.

Huolto-, asuminen ja tapaamissopimusten tekeminen

Mikäli avo- tai avioliitossa elävät vanhemmat eroavat, asuvat eri osoitteissa ja heillä on alle 18-vuotiaita lapsia, tulee vanhempien sopia lapsen huollosta, asumisesta ja tapaamisista lastenvalvojan luona.

Elatussopimukset

Vastuu lapsen elatuksesta kuuluu lapsen vanhemmille. Se lapsen vanhemmista, jonka luona lapsi ei asu, on velvollinen maksamaan lapsesta elatusapua. Elatusapu vahvistetaan ensisijaisesti elatussopimuksella, joka laaditaan ja vahvistetaan lastenvalvojan luona. Mikäli vanhemmat eivät pääse sopimukseen huollosta, asumisesta ja tapaamissopimuksesta, on asia hoidettava käräjäoikeuden kautta.

Lastenvalvoja, p. 0444596321/ sosiaalijohtaja