Lastenvalvoja

Lastenvalvojan palvelut

Isyyden selvittäminen

Palvelu on tarkoitettu avioliiton ulkopuolella syntyneelle lapselle, lapsen äidille tai miehelle, joka haluaa tunnustaa isyytensä. Näissä tapauksissa tunnustamista ei ole vastaanotettu neuvolassa. Huom. isyyden tunnustaminen on mahdollista neuvolassa raskausviikolla, kunhan äiti ja isä ovat molemmat paikalla äitiysneuvolassa ja henkilöllisyys tarkistetaan passista tai ajokortista.

Huolto-, asuminen ja tapaamissopimusten tekeminen

Mikäli avo- tai avioliitossa elävät vanhemmat eroavat, asuvat eri osoitteissa ja heillä on alle 18-vuotiaita lapsia, tulee vanhempien sopia lapsen huollosta, asumisesta ja tapaamisista lastenvalvojan luona.

Elatussopimukset

Vastuu lapsen elatuksesta kuuluu lapsen vanhemmille. Se lapsen vanhemmista, jonka luona lapsi ei asu, on velvollinen maksamaan lapsesta elatusapua. Elatusapu vahvistetaan ensisijaisesti elatussopimuksella, joka laaditaan ja vahvistetaan lastenvalvojan luona. Mikäli vanhemmat eivät pääse sopimukseen huollosta, asumisesta ja tapaamissopimuksesta, on asia hoidettava käräjäoikeuden kautta.

Yhteydenotto:

Kinnulan asukkaat ottavat yhteyttä 1.11.2021 alkaen Jyväskylän perheoikeudellisiin palveluihin, kun he tarvitsevat lastenvalvojan palveluita.  Perheoikeudellisten palveluiden toimipisteet sijaitsevat Äänekoskella ja Jyväskylässä. Toimipisteen lisäksi asiakasvastaanottoja järjestetään sovitusti ajanvarauksella ja sähköisiä järjestelmiä hyödyntäen. Yhteyttä voi ottaa sähköisesti ja puhelimitse.

Kinnulan lastenvalvojan numero on 014 266 8401.

Keski-Suomessa lastenvalvojan asiantuntijuutta on koottu alueelliseen yksikköön. Jyväskylän kaupunki tuottaa lastenvalvojan palvelut Jyväskylän lisäksi 18 keskisuomalaiseen kuntaan.

Keski-Suomen kunnat ovat sitoutuneet Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaan. Perheoikeudellisten palveluiden tuottaminen alueellisena yhteistyönä on hankeohjelman yksi toimenpide. Alueellisen palvelun tavoitteena on tuottaa asukkaille yhdenvertaista palvelua, nopeuttaa palveluun pääsyä, mahdollistaa joustavuus toimipisteiden valinnassa sekä turvata riittävä asiantuntijuus.

Yhteys lastenvalvojaan sähköisesti ja puhelimitse

Palveluohjaus

  • maanantaina ja torstaina klo 9–10 ja tiistaina klo 12–15, p. 014 266 3993
  • ohjausta ja neuvontaa

Lastenvalvojien puhelinneuvonta 

  • Yleinen puhelinneuvonta tiistaisin klo 13–15, keskiviikkoisin klo 10–12 ja perjantaisin klo 10–11 numerossa 014 266 7011
  • Varaa aika sähköisesti: Ajan oman alueen lastenvalvojalle voi varata myös sähköisesti Hyviksen kautta.
  • Lastenvalvojien henkilökohtainen puhelinaika maanantaisin ja torstaisin klo 9–10. Kinnulan lastenvalvojan numero on 014 266 8401

Jyväskylän kaupungin perheoikeudelliset palvelut, Väinönkatu 6, 40100 Jyväskylä.

www.jyvaskyla.fi/lastenvalvoja