Kuljetuspalvelut

Sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuspalveluita järjestetään henkilöille, jotka eivät kykene käyttämään julkista liikennevälinettä sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan syyn takia ja jotka eivät ole vammaispalvelulain tarkoittamalla tavalla vaikeavammaisia. Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut ovat tarveharkintaisia ja määrärahasidonnaisia. Ne on pääsääntöisesti kytketty ikäihmisten päiväkeskustoiminnan kuljetuspalveluihin.

Vammaispalvelulain perusteella kuljetuspalveluihin ovat oikeutettuja henkilöt, joilla on vammasta tai sairaudesta johtuvia pitkäaikaisia ja erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista. Vaikeavammaisuus määritellään suhteessa haettavaan palveluun tai tukitoimeen. Kuljetuspalveluiden avulla tuetaan vaikeavammaisen omatoimista selviytymistä arjessa.

Lisätietoja: sosiaaliohjaaja, p. 0444596308