Asiakasmaksut ja laskut

Sairaanhoidon ja sosiaalihuollon kustannukset maksaa kotikunta. Asiakkailta ja potilailta perittävät maksut määräytyvät asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisesti.

Vuosittain vahvistetaan perittävät asiakasmaksut.

Lisäksi noudatetaan seuraavia rajauksia:

 1. Pitkäaikaishoidossa henkilökohtaiseen käyttöön jätettävä käyttövara on vähintään noin 170,00 €.
 2. Maksukatto on 683 €.
 3. Asiakas- ja potilasmaksu peritään useita vuorokausia kestävillä hoitojaksoilla kaikista hoitopäivistä, mukaan lukien saapumispäivä ja lähtöpäivä. Lähtöpäivältä ei peritä maksua, jos hoito samana päivänä jatkuu toisessa laitoksessa.

Maksukaton ylittymisen jälkeen kortti vaihdetaan vapaakorttiin. Alkuperäiset kuitit suoritetuista hoitomaksuista on hyvä säilyttää, sillä vapaakortin saamiseksi on pyydettäessä esitettävä myös alkuperäiset kuitit suoritetuista hoitomaksuista.

Maksukatossa otetaan huomioon seuraavat maksut:

 • terveyskeskusmaksut
 • poliklinikkamaksu
 • päiväkirurgisen hoidon maksu
 • sarjahoitomaksu
 • yksilökohtaisen fysioterapian maksu
 • yö- ja päivähoidon maksu
 • kuntoutus
 • kotisairaalamaksu
 • lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopäivämaksu
 • lyhytaikaishoito (intervallihoito) tehostetun palveluasumisen yksikössä
 • psykiatrian päiväsairaalamaksu

Kun asiakas esittää tämän vapaakortin terveydenhuollon toimipisteessä, ei korttiin merkityltä henkilöltä peritä maksua terveyskeskuksen lääkärissäkäynnistä, poliklinikkakäynnistä, sarjahoidosta, yksilökohtaisesta fysioterapiasta, yö- ja päivähoidosta eikä kuntoutushoidosta. Lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään 22,50 euroa hoitopäivältä.

Lisätietoja: toimistonhoitaja, p. 0444596303