Aikuissosiaalityö ja toimeentulotuki

Perustoimeentulotuki haetaan Kansaneläkelaitokselta (www.kela.fi/toimeentulotuki). Kunta voi tarvittaessa myöntää täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea.

Aikuissosiaalityön palveluiden puoleen voi kääntyä, kun

  • tarvitsee tukea arkielämän hallintaan ja suunnitteluun
  • on työttömänä tarve saada tukea kuntoutukseen, eläkeprosessiin, opiskeluun tai ohjausta työllisyyspalveluihin
  • asumiseen liittyy ongelmia,
  • alkoholi- tai muu päihderiippuvuusongelma haittaa arkea
  • mielenterveyden ongelmat haittaavat arjen sujumista
  • äkillinen tilanne, kuten ero, häätö tai velkaantuminen aiheuttaa tuen tarpeen
  • tarvitset sosiaaliturvaan ja -palveluihin liittyvää neuvontaa.

Yhteystiedot: sosiaaliohjaaja, p. 0444596308