Kinnulan kunnan laskutusosoitteet

VERKKOLASKUJEN VÄLITYSTIEDOT:

Kinnulan kunta:
Verkkolaskuosoite   003702428166
Välittäjä CGI Suomi Oy   003703575029

Kinnulan kunnan vesilaitos:
Verkkolaskuosoite   0037024281669
Välittäjä CGI Suomi Oy   003703575029

Ensisijaisesti pyydämme lähettämään laskut verkkolaskuina. Laskut voi toimittaa skannauspalveluun, mikäli mahdollisuutta lähettää verkkolaskuja laskutusjärjestelmästä ei ole. Laskutusosoitteeseen saa lähettää ainoastaan laskuja ja maksukehotuksia.

Kinnulan kunta
PL 650
00038 LOGICA

Muu posti, kuten sopimukset ja salassa pidettävää tietoa sisältävät liitteet, tulee edelleen lähettää paperisena kunnanvirastolle.

Kinnulan kunta
Keskustie 45
43900 KINNULA

 

OHJE SKANNAUSPALVELUA KÄYTTÄVÄLLE

Tulostusjälki laskulla tulee olla riittävän hyvä konekieliseen tulkintaan. Paras skannaustulos saadaan valkealta paperilta tulkatusta mustasta tekstistä.

Laskujen tulee olla A4-kokoisia.

Laskun liitteeksi tarkoitetut pienet kuitit eivät mene skannerista läpi, joten ne tulee kopioida valmiiksi A4-arkille.

Jokaisella palveluun toimitettavalla laskulla on oltava postiosoite täydellisenä, kirjekuoressa oleva merkintä ei riitä. Laskun osoitekentässä saa olla ainoastaan skannauspalvelun osoite, ei viitteitä Kinnulan kunnan yksiköihin.