Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto

Kunnanhallituksen alaisena toimii konserniohjauksen, sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto, jossa on 3 jäsentä.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaoston jäsenet

Manu Toikkanen, puheenjohtaja
Anitta Hakkarainen, varapuheenjohtaja
Olavi Tuikkanen, jäsen

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaoston tehtävät 

  1. vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä ja yhteen sovittamisesta siten että kunnan toiminnan laillisuus ja tuloksellisuus varmistetaan
  2. hyväksyy sisäisen tarkastuksen suunnitelman, johon perustuen arvioidaan riskienhallinta-, valvonta-, johtamis- ja hallintoprosessien tuloksellisuutta
  3. vastaa riskienhallinnan järjestämisestä siten, että kunnan toiminnan olennaiset riskit tunnistetaan ja kuvataan, riskin toteutumisen vaikutukset, toteutumisen todennäköisyys ja mahdollisuudet hallita riskiä arvioidaan
  4. valmistelee toimintakertomuksessa annettavat tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä